Меню

Shutterstock_1986023942-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки на работното място

Shutterstock_1986023942-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за злополуки на работното място

Ако сте пострадали на работното място, е възможно да имате право на обезщетение. Вашият работодател или Вашите колеги може да са проявили небрежност, което би могло да означава, че можете да поискате обезщетение по застраховката „Отговорност на работодателя“.

Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали искът Ви е основателен. Много от хората, с които разговаряме, съвсем разбираемо изпитват опасения да предявят иск срещу работодателя си. Вероятно се притеснявате, че това може да изложи на риск Вашата трудова заетост. Независимо от това, ако сте пострадали, Вие имате пълното право да предприемете действия за обезщетяване на претърпените имуществени вреди или наранявания.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място. Ние работим на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на спора.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Вашият иск за обезщетение не би следвало да ощети финансово работодателя Ви. Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките на работното място?

Злополуките на работното място могат да са с най-различни проявления. Ако работите в офис, рискът да пострадате на работното място може да е минимален. Ако обаче работите с машини, химикали или на голяма височина, рискът от нараняване е значително по-висок.

Вашият работодател е длъжен да предприеме разумни мерки за предотвратяване на риска от нараняване. Тези мерки могат да включват внедряване и прилагане на практики за безопасни условия на труд, осигуряване на защитно оборудване и облекло или дори предоставяне на подходящо обучение.

Целесъобразността на установените процедури трябва да бъде редовно проверявана от Вашия работодател. Пропускът от страна на работодателя да осигури безопасна работна среда може да означава, че е действал небрежно.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука на работното място мога да търся обезщетение?

На работното място могат да настъпят различни видове наранявания с различна степен на вероятност, в зависимост от естеството на работните задачи. Ето някои примери:

 • Падане от височина
 • Изгаряния и опарвания
 • Порязвания и одрасквания
 • Наранявания на гърба
 • Наранявания на главата
 • Подхлъзвания и препъвания

Този списък не е изчерпателен, така че дори и да сте претърпели различен вид нараняване на работното място, пак е препоръчително да потърсите правен съвет, ако смятате, че работодателят или колегите Ви са били отговорни по някакъв начин за нараняването.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства по Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Имуществени щети
 • Пътни разходи, направени във връзка с нараняването

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата за предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на своевременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука на работното място?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата по Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.