Меню

Construction-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки на строителен обект

011-Construction-Site-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за злополуки на строителен обект

Ако работите на строителен обект и сте претърпели увреждане по време на работа, е възможно да имате право да поискате обезщетение. Вашият работодател, другите работници или подизпълнителите може да са проявили небрежност и с това да са причинили или допринесли за Вашето увреждане.

Като при всяка трудова злополука, това може да засегне качеството на Вашия живот и препитанието Ви, а може и да има дългосрочни последици. Ако сте пострадали на строителен обект, свържете се с нас, за да обсъдим конкретните обстоятелства на Вашия случай и да преценим дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки като пътници. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Работата Ви като строителен работник може да е за работодател, като самостоятелно заето лице или като подизпълнител. Ако сте пряко наето лице по трудов договор, е възможно да изпитвате опасения от предявяването на иск срещу Вашия работодател. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Вашият иск за обезщетение не би следвало да ощети финансово работодателя Ви. Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуки на строителни обекти?

Строителството може да се състои от сложни работи, изпълнявани от множество различни занаятчии, работещи едновременно на обекта. Като добавим към това кратките срокове за изпълнение и дългия работен ден, се оказва че злополуките могат да настъпят дори и на добре управлявани обекти. Ако работата Ви включва използване на машини или химикали, или е съпътствана от други рискови фактори, като например работа на височина, това увеличава риска от настъпване на злополука и утежняване на последиците от нея.

Вашият работодател или пряк възложител е длъжен да предприеме разумни мерки за предотвратяване на риска от увреждане. Тези мерки могат да включват внедряване и прилагане на практики за безопасни условия на труд, осигуряване на защитно оборудване и облекло или дори предоставяне на подходящо обучение.

Всички процедури трябва да Ви бъдат добре обяснени и да се преразглеждат редовно, за да се гарантира безопасността на всички работници на обекта. Ние можем да Ви съдействаме да прецените дали Вашият работодател или пряк възложител е изпълнил задълженията си към Вас и дали е предприел разумни мерки за осигуряване на безопасна работна среда.

 

За какъв вид увреждане в резултат на злополука на строителен обект мога да търся обезщетение?

На строителните обекти могат да настъпят различни видове увреждания с различна степен на вероятност, в зависимост от естеството на работните задачи. Ето някои примери:

 • Падане от височина
 • Изгаряния и опарвания
 • Порязвания и одрасквания
 • Наранявания на гърба
 • Наранявания на главата
 • Подхлъзвания и препъвания

Този списък не е изчерпателен, така че дори и да сте претърпели различен вид увреждане на работното място, пак е препоръчително да потърсите правен съвет, ако смятате, че работодателят или колегите Ви са били отговорни по някакъв начин за Вашето увреждане.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за увреждането, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от увреждането:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Получили ли сте увреждане в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука на строителен обект?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.