Меню

018-Falls-From-Height-at-Work-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при падане от височина

018-Falls-From-Height-at-Work-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при падане от височина

Падането от височина може да доведе до тежки наранявания. Искането на обезщетение може да изглежда като сложна задача, но с наша помощ процедурата става максимално лесна и разбираема за Вас. Ако сте паднали при извършване на работа, това може да се дължи на небрежност от страна на Вашия работодател или пряк възложител, или дори на Вашите колеги или другите работници.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място, включително от падане от височина. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да се случат паданията от височина?

Падането от височина може да стане по множество различни причини, от които най-често срещаните са:

 • Подхлъзване, препъване и падане, особено при лошо време
 • Неизправно или липсващо предпазно оборудване
 • Непълни инструктажи и процедури за здраве и безопасност

Както при всяка злополука на работното място, рискът от такива злополуки може да бъде намален значително с подходящи процедури и обучения. Ако не са взети правилните мерки, това може да показва пропуски в управлението на дейността. Опитът ни показва, че това е съществен фактор, допринасящ за злополуките на работното място.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука при падане от височина мога да търся обезщетение?

Можете да искате обезщетение за почти всеки вид нараняване. Рискът да пострадате сериозно при падане от височина е съвсем реален. Можете да търсите обезщетение за почти всякакъв вид нараняване, стига да е причинено от злополуката, а не от предшестващо заболяване.

Ние имаме опит с помагането на клиенти с най-различни наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи падането от височина може да има фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството от злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване от падане от височина?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.