Меню

016-Forklift-Truck-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки с мотокари

forklift-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за злополуки с мотокари

Ако сте пострадали от злополука с мотокар, може да имате право на обезщетение. Вашият работодател или другите работници може да са проявили небрежност, изразяваща се в неправилна експлоатация на мотокара или неспазване на правилните процедури и инструктажите за здраве и безопасност.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки на работното място. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките с мотокари на работното място?

Мотокарите са често използвани в складове и дистрибуторски центрове, както и в производствени и търговски предприятия. Злополуките с мотокари са най-често под формата на:

 • Сблъсъци с работници, докато мотокарът се движи из помещението
 • Щети по сградата или оборудването, което от своя страна може да нарани работниците
 • Преобръщане на мотокара поради прекомерно натоварване, особено ако товарите са наредени на голяма височина
 • Падащи товари от мотокара или от складовите стелажи

Както при всяка злополука на работното място, рискът от такива злополуки може да бъде намален значително с подходящи процедури и обучения. Ако не са взети правилните мерки, това може да означава пропуски в управлението на дейността. Опитът ни показва, че това е съществен фактор, допринасящ за злополуките на работното място.

В много случаи мотокарът може да се използва за спешни задачи, като например подготвяне на продукти за изпращане или превоз на суровини, за да не се прекъсва производството. Дори и времето да е ограничено, трябва да се спазват надлежните процедури и изискванията за здраве и безопасност. Всеки компромис с тези изисквания увеличава риска от злополука.

 

За какъв вид  нараняване в резултат на злополука с мотокар мога да търся обезщетение?

Тъй като злополуките с мотокар могат да настъпят по множество различни начини, от тях може да последва почти всяка форма на нараняване. Като се има предвид, че тук става дума за употреба на превозно средство и опасност от падащи предмети, съществува относително висок риск претъпените наранявания да бъдат тежки.

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи злополуките с мотокар могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството от злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука с мотокар?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.