Меню

019-Office-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за злополуки в офис

019-Office-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за злополуки в офис

Ако сте пострадали от злополука, настъпила при работа в офис, може да имате право на обезщетение. Вашият работодател или другите служители може да са проявили небрежност и с това да са причинили или допринесли за Вашето нараняване. Макар че претендирането на обезщетение от работодателя Ви може да изглежда като сложна задача, ние можем да Ви дадем необходимия съвет, за да стане процедурата максимално лесна и без стрес за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-различни злополуки, включително при работа в офис. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Работодателят ми може ли да ме накаже по някакъв начин за предявения срещу него иск за обезщетение?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако работодателят Ви все пак се е опитал да Ви уволни, да Ви наложи дисциплинарно наказание или да направи някакви неоправдани промени в условията на трудовото правоотношение след злополуката (например намаляване на работното време, понижаване в длъжност или намаляване на заплатата), рискува да му бъде потърсено обезщетение за неправомерно уволнение или за поведението си, с което Ви е принудил да напуснете работа.

Застраховката „Отговорност на работодателя“ е задължителна по закон за повечето предприятия. Покритието по тази застрахова осигурява средствата за обезщетението, ако такова Ви бъде присъдено, така че Вашият иск няма да изложи финансите на работодателя Ви на непосредствен риск.

 

Как могат да настъпят злополуките и нараняванията при работа в офис?

Офисите са сред работните места с по-нисък риск, когато става дума за злополуки на работното място. Въпреки това в тях все пак се случва да настъпят злополуки, като причините за това могат да бъдат:

 • Подхлъзване, препъване и падане, които могат да бъдат причинени от лоша поддръжка или провлачени кабели
 • Травма от пренапрягане при еднообразни и повтарящи се движения, ако не e извършена подходяща оценка на риска
 • Неизправното оборудване може да причини токов удар, изгаряния и други наранявания
 • Навяхвания и разтежения от вдигане на тежки предмети
 • Наранявания при удар от падащи предмети

Вашият работодател е длъжен да осигури въвеждането на ясни и ефективни процедури за здраве и безопасност. Ако не са взети правилните мерки, това може да показва пропуски в управлението на дейността. Опитът ни показва, че това е съществен фактор, допринасящ за злополуките на работното място.

Въпреки че работната среда на офиса обикновено съдържа много нисък риск, липсата на подходящи процедури или инструктажи за персонала може съставлява небрежност от страна на работодателя и да обоснове Вашия иск за обезщетение.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука в офиса мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Стига нараняванията да са резултат от злополуката, а не от предшестващо състояние, те могат да имат значение за Вашия иск. За съжаление в някои случаи злополуките на работното място могат да имат фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството от злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука в офиса?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.