Меню

021-Childrens-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при злополуки с деца

021-Childrens-Accident-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при злополуки с деца

Леките инциденти, удари и натъртвания са напълно нормални за повечето деца. Ако обаче детето Ви претърпи по-сериозна злополука поради чужда небрежност, ние можем да Ви помогнем с преценката дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели нараняване в резултат на злополука. Това включва оказване на съдействие на родители за предявяване на иск, когато са пострадали децата им. Юристите ни работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат наранявания на деца?

Като изключим неизбежните падания, препъвания и леки рани, за щастие нараняванията на деца се случват рядко. Въпреки това, точно както на възрастните, на децата също се дължи определена грижа от страна на училищата, участниците в движението по пътищата, медиците и лицата, отговарящи за магазини, ресторанти и други обществени места.

Ако тази дължима грижа не е била положена, децата може да са били изложени на риск от нараняване. Най-честите причини за нараняване на деца са:

 • Злополуки в училище или на детска площадка
 • Пътнотранспортни произшествия
 • Наранявания в магазини и супермаркети
 • Лекарска небрежност

Ако детето Ви е пострадало при злополука от гореизброените или е претърпяло някакъв друг вид нараняване, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет, за да преценим дали разполагате с основателен иск.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

С какво време разполагам да предявя иск?

Обикновено исковете за телесни наранявания трябва да се предявят в срок от три години от датата на инцидента или от датата, на която сте узнали за нараняванията. Исковете, предявени след този тригодишен давностен срок, почти винаги се отхвърлят.

Ситуациите, при които има пострадали деца, могат обаче да бъдат малко по-сложни. Ако предявявате иск от името на Вашето дете, можете да го направите по всяко време до 18-ия му рожден ден. След тази дата Вашето дете е вече пълнолетно и може да търси от свое име обезщетение за наранявания, настъпили преди да навърши пълнолетие. Навършилото пълнолетие дете разполага с три години за предявяване на иск, т.е. докато навърши 21 години.

Въпреки че тригодишният давностен срок не се прилага толкова стриктно към искове, отнасящи се до инциденти с деца, все пак е силно препоръчително да потърсите правен съвет възможно най-скоро след инцидента.

 

Защо трябва да действам бързо с иска при злополука с деца?

Препоръчваме Ви да се консултирате незабавно с адвокат, ако детето Ви е претърпяло нараняване, защото:

 • То може да се нуждае от лечение или рехабилитация, които могат да започнат и по-рано, ако е осигурено обезщетение.
 • Успехът на исковете относно нараняване може да зависи от дребни подробности за инцидента, които могат да бъдат по-лесни за доказване, докато са все още пресни в съзнанието Ви.
 • Ако искът Ви е насочен срещу организация, тя може и да не съществува в бъдеще, което може да усложни процеса на предявяване на иска.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с „да“ и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука, при която е пострадало детето ми?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.