Меню

024-Criminal-Injuries-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за наранявания от престъпления

024-Criminal-Injuries-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за наранявания от престъпления

Ако сте станали жертва на престъпно деяние, като например нападение или причиняване на тежка телесна повреда, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение както за физическите наранявания, така и за психическата травма, която може да сте претърпели.

Последиците за психиката от преживяното нападение са често по-дълготрайни от физическите наранявания, така че съзнаваме напълно, че искането за обезщетение може да бъде мъчително за Вас и да Ви навява неприятни спомени. Ние се стремим обаче да направим процедурата колкото се може по-бърза, ясна и опростена за Вас, като същевременно правим всичко възможно да получите полагащото Ви се обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели нараняване от престъпни деяния. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

За какъв вид престъпни деяния мога да търся обезщетение?

По-долу са посочени някои от най-честите престъпления, във връзка с които CICA (Органа по обезщетения за наранявания от престъпления) получава искове:

 • Нападения, в т.ч. сексуални и въоръжени нападения, както и нападения с цел причиняване на телесна повреда
 • Домашно насилие, включително насилие над деца
 • Нападение на работното място
 • Грабеж
 • Тежка телесна повреда

Искът може да бъде предявен дори ако нападателят е неизвестен или не е бил задържан. В случай на престъпления с фатален изход е възможно да предявите иск поради загуба на близък човек или член на семейството.

 

Как се финансират обезщетенията за наранявания от престъпления?

Обезщетенията се финансират от CICA – агенция към Министерството на правосъдието, която предоставя обезщетения на лица, претърпели наранявания от престъпни деяния. CICA предоставя обезщетения в размер от 1000 до 500 000 британски лири.

Присъденото обезщетение се базира на тарифа за нараняванията, като за всеки вид нараняване е предвидена стандартна сума. Голяма част от ищците по тази схема са претърпели множество наранявания, засягащи различни части на тялото. При иск за обезщетение от CICA се вземат предвид сумите за трите най-значими наранявания.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

В сравнение с другите видове искове при нараняване, например срещу дадена организация или срещу работодателя Ви, исковете поради загуба на доходи и нужда от рехабилитация може да са по-ограничени по схемата на CICA.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Исковете за наранявания от престъпление имат малко по-различна уредба от други видове искове за телесни наранявания. Освен че обезщетението се финансира от CICA, има разлики и в изискванията към Вас като ищец и в давностния срок за предявяване на иска, например:

 • Трябва да сте невинна жертва на престъпление
 • Инцидентът трябва да е докладван на полицията
 • Инцидентът трябва да се е случил преди не повече от две години
 • Нараняванията Ви трябва да са включени в тарифата за нараняванията на CICA
 • Трябва да оказвате пълно съдействие на полицията и на CICA през целия процес
 • Ако сте били осъждани и не е настъпила реабилитация по право, това може да повлияе на възможността да предявите иск

Предвид по-краткия давностен срок и множеството нюанси на схемата на CICA, настоятелно Ви съветваме да се свържете с нас своевременно, за да обсъдим конкретните детайли на Вашия случай. След това ще можем да Ви дадем подходящия съвет и, ако има условия за това, да Ви помогнем с подаването на иска в CICA.

 

Как да подам иск за обезщетение в CICA?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще Ви дадем дата и час за обсъждане на обстоятелствата на Вашия случай.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.