Меню

023-Defective-Product-Injury-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за нараняване от дефектен продукт

070-Defective-Goods-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за нараняване от дефектен продукт

Когато купувате продукт, трябва да можете да разчитате, че същият е безопасен за употреба. Законът за защита на потребителите от 1987 г. предвижда защита при смърт, нараняване и щети върху движимо и недвижимо имуществото в резултат на употреба на продукт. Ако сте претърпели нараняване при използване на продукт, който не е бил безопасен за употреба, ние можем да Ви помогнем с установяването на фактите и с преценката дали имате право на обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали от злополуки, включително от дефектни продукти. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да бъдат причинени нараняванията от дефектен продукт?

Искът за нараняване от дефектен продукт може да възникне по множество различни начини, тъй като може да бъде предявен за почти всякакви продукти. Тук се включват дори и хранителните продукти (макар че хранителното отравяне може да бъде по-трудно за доказване, тъй като продуктът трябва да се съхранява и готви правилно).

Ако сте претърпели нараняване като пряка последица от правилна употреба на даден продукт, може да имате право на обезщетение. При искове относно дефектни продукти не е необходимо доказване на небрежност от страна на производителя или търговеца на дребно – трябва само да се докаже, че продуктът е бил дефектен и това е причината за претърпяното нараняване.

Най-често исковете се отнасят до:

 • Изгаряния и токови удари от дефектни електрически продукти, включително „бяла техника“
 • Пътнотранспортни произшествия, причинени от неизправни моторни превозни средства
 • Наранявания от дефектно фитнес оборудване
 • Дефектни медицински и дентални продукти, включително импланти, фасети и др.
 • Алергични реакции към некачествени козметични продукти

Този списък не е изчерпателен – ако сте претърпели някаква форма на нараняване от употреба на продукт, който смятате за дефектен, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да потърсите професионален правен съвет.

 

За какъв вид наранявания от дефектни продукти мога да търся обезщетение?

Тъй като злополуките могат да настъпят по множество различни начини, те могат да причинят почти всяка форма на нараняване. Ние можем обаче да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление някои злополуки могат да имат фатален изход, така че ако сте загубили близък човек или член на семейството поради злополуката, ние можем да Ви насочим как да поискате обезщетение.

 

Срещу кого да предявя иска?

Можем да обсъдим с Вас случая и да Ви посъветваме срещу кого да бъде насочен иска. Повечето искове за обезщетение се предявяват срещу производителя на продукта. Понякога обаче е по-подходящо искът да е срещу търговеца на дребно – особено ако става дума за вносни стоки, които след това са Ви били продадени в Обединеното кралство.

Въз основа на първоначалното обсъждане на Вашия случай ще можем да препоръчаме най-добрия начин на действие и срещу кого да предявите иска.

 

Как се финансира обезщетението за дефектен продукт?

Производителите сключват застраховка за отговорност за продукта именно за да са защитени при подобни случаи, така че е обичайно дори и малките фирми да имат достъп до средства, за да Ви обезщетят изцяло за всякакви наранявания.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Тъй като всеки иск е различен, чрез обсъждане на обстоятелствата на Вашия случай ще можем да Ви помогнем да установите всички негативни последици от нараняването и да определим адекватен размер на обезщетението.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Някой друг (например производителят или продавачът на стоките) ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука с дефектен продукт?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.