Меню

Injury-Accidents-in-Public-Places-scaled-aspect-ratio-1270-420

Наранявания и злополуки на обществени места

Injury-Accidents-in-Public-Places-scaled-aspect-ratio-500-350

Наранявания и злополуки на обществени места

Ако сте пострадали на обществено място, може да имате право да поискате обезщетение за нараняванията си. Ако злополуката е настъпила поне частично по вина на някой друг, може да успеете да докажете небрежност от страна на собственика или административния орган, отговарящ за мястото.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-разнообразни злополуки. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките на обществено място?

Има много начини, по които може да получите нараняване. Сред тях са подхлъзване, спъване или падане, ухапвания от кучета или удар от падащи предмети или оборудване. Злополуки могат да настъпят на всякакво обществено място, но най-често се случват в магазини и търговски центрове, ресторанти или паркове и детски площадки.

Собствениците или операторите на такива места са длъжни да осигурят безопасността на всички посетители или ползватели на техните съоръжения. Настъпването на злополука може да означава, че не са изпълнили това свое задължение и съответно може да имате право да поискате обезщетение, ако сте пострадали в резултат на злополуката.

 

За какъв вид наранявания от злополука на обществено място мога да искам обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи тези злополуки могат да имат фатален изход. Ако сте загубили близък човек или член на семейството при злополуката, ние можем да Ви помогнем с иска за обезщетение.

 

Срещу кого следва да бъде насочен искът ми за обезщетение?

Искът обикновено се предявява срещу организацията, която отговаря за коректното място, а средствата за евентуалното обезщетение се осигуряват от нейната застраховка „Гражданска отговорност“. Можем да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай и да Ви препоръчаме най-добрия начин на действие. За някои обществени места може да отговарят няколко различни лица и ние можем да Ви посъветваме срещу кого е най-целесъобразно да предявите иска си.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от спецификата на злополуката и нараняванията, които сте получили. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука на обществено място?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.