Меню

slips-trips-falls-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение при подхлъзване, препъване и падане

slips-trips-falls-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение при подхлъзване, препъване и падане

Ако сте пострадали в резултат на подхлъзване, препъване или падане, може да имате право на обезщетение за нараняванията си. Независимо дали става въпрос за злополука на работното място или сте пострадали в магазин, супермаркет или търговски център, или на друго място, ние можем да Ви дадем професионалния правен съвет, от който се нуждаете. С наша помощ процедурата става максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели най-разнообразни злополуки. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат подхлъзванията, препъванията и паданията?

Подхлъзване, препъване и падане може да се случи на почти всяко място. Измежду многото примери ще споменем само работното място, някое обществено място като път или тротоар, или дори офис, магазин или търговски център.

За да поискате обезщетение, трябва да можете да докажете, че злополуката поне отчасти е настъпила по вина на някой друг. Например, ако сте се подхлъзнали или паднали в резултат на лошо поддържани помещения, или ако източникът на опасност, като мокър под или извършвани работи по поддръжка, не е бил обозначен или надлежно доведен до Вашето внимание, би могло да се твърди, че злополуката е причинена поради небрежност.

Ако не сте сигурни дали е виновен някой друг, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай и да Ви дадем мнение дали разполагате с основателен иск.

 

Ако поискам обезщетение за подхлъзване, препъване или падане на работното място, работодателят ми може ли да ме накаже за това?

Това е сериозно притеснение за много от хората, пострадали при злополука на работното място. За щастие законът предвижда високо ниво на защита. Съгласно трудовия договор, работодателят Ви няма право да Ви дискриминира въз основа на това, че сте предприели правни действия срещу него.

Ако нараняванията Ви са причинени от злополука на работното място, ние можем да Ви дадем конкретни съвети в тази насока. Моля, прегледайте съответната ни страница за по-конкретна информация.

 

За какъв вид нараняване в резултат на подхлъзване, препъване или падане мога да търся обезщетение?

Редовно разглеждаме искове за подхлъзване, препъване и падане, които варират значително по степен на претърпените наранявания. Дори едно просто подхлъзване може да причини проблеми с гърба или счупване на кости, а падането от височина или по стълбище може да доведе до много сериозни наранявания.

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. За съжаление в някои случаи подхлъзването, препъването или падането може да има фатален изход. Ако сте загубили любим човек или член на семейството при злополуката, ние можем да Ви дадем съвет как да поискате обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване от подхлъзване, препъване или падане?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.