Меню

038-Accident-Emergency-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност на спешното отделение

038-Accident-Emergency-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при небрежност на спешното отделение

Ако сте претърпели нараняване или заболяване в резултат на небрежност от страна на медиците от спешното отделение, може да имате право на обезщетение. Ние можем да Ви помогнем за установяване на всички факти и обстоятелства и да преценим дали разполагате с основателен иск. Въпреки че процедурата по предявяване на искове може понякога да бъде стресираща, целта ни е винаги да я правим възможно най-ясна и лесна за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали поради лекарска небрежност. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да се прояви небрежност при процедури в спешното отделение?

За щастие лекарската небрежност е рядко явление, но когато все пак се прояви, тя може да причини наранявания или заболявания, които е можело да бъдат избегнати. Наличието на небрежност обикновено означава, че е имало грешка (например неправилно лечение) или пропуск (пропускане на симптом или неизвършване на важен тест) от страна на лекаря.

Спешните отделения могат да бъдат много натоварени с пациенти, които трябва да бъдат диагностицирани и лекувани незабавно. Това оказва значителен натиск върху медиците да придвижват пациентите възможно най-бързо през процедурите. Въпреки това те са длъжни да осигурят на всички пациенти правилното лечение по своевременен и отговорен начин.

Ако смятате, че сте пострадали в резултат на небрежност на спешното отделение, имате пълното право да потърсите обезщетение. Получаването на обезщетение не само че може да Ви помогне за по-лесно преодоляване на разнообразните негативни последици за Вас – то може освен това да предотврати подобни инциденти с други хора в бъдеще.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно приложените Ви процедури.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние ще Ви съдействаме за всестранна оценка на бъдещи Ви нужди. Някои от последиците от приложените Ви процедури може да са краткосрочни, докато други може да са за цял живот, така че е важно да имате цялостно разбиране за нуждите си на всеки бъдещ етап. Така ще можем да гарантираме, че размерът на обезщетението, който ще опитаме да постигнем за Вас, ще бъде изцяло съобразен с тези нужди.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката или е било приложено лечението?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката или лечението?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение при небрежност на спешното отделение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.