Меню

birth-injury-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за нараняване при раждане

Birth-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за нараняване при раждане

Раждането на дете е едно от събитията, при които най-много разчитате на грижите и уменията на медицинския персонал. Когато получаваните грижи не отговарят на очаквания стандарт, това може да доведе до сериозни последствия за Вас, за детето Ви или дори и за двама Ви.

За щастие повечето бебета се раждат здрави и без да са застрашени, но ако нещата се объркат, може евентуално да получите обезщетение. Ние се стремим да направим тази трудна и мъчителна процедура възможно най-ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при нараняване на майката и/или детето при раждане. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат нараняванията при раждане?

При раждането могат да настъпят множество различни видове наранявания, някои от които за съжаление могат да са фатални. По време на раждането както майката, така и бебето трябва да бъдат внимателно наблюдавани, за да се открият признаци на потенциален риск за здравето им и за безопасно раждане.

Ето някои примери за наранявания, които могат да възникнат при раждане:

 • Наранявания на майката, които могат да причинят трайни увреждания като инконтиненция
 • Загуба на кислород, която може да доведе до сериозни неврологични увреждания като церебрална парализа
 • Парализа на Erb, която причинява неправилно изместване на раменете на бебето
 • Раждане на мъртво бебе след 24-та гестационна седмица
 • ПТСР (посттравматично стресово разстройство) – може да бъде изпитано от майката след изключително трудно раждане, дори когато бебето е успешно родено

Всяко нараняване при раждане може да причини сериозен стрес, особено такова, което води до загуба на бебето или сериозно увреждане. На много семейства им се налага да търсят обезщетение, за да покрият разходите за необходимите специализирани грижи. Освен това намират известна утеха от това, че са разбрали къде са се объркали нещата, получили са официално извинение за проявената спрямо тях небрежност и са помогнали за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

 

Какво обезщетение мога да получа за нараняване при раждане?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно Вашия иск. Въпреки че никаква сума пари не може да компенсира загубата на бебе, е справедливо да бъдете обезщетени за многостранните негативни последици за живота Ви.

 

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради лекарска небрежност.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Вие или Вашето бебе пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване при раждане?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.