Меню

048-Care-Home-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност в дом за медико-социални грижи

048-Care-Home-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при небрежност в дом за медико-социални грижи

Ако Вие или член на семейството сте получили нараняване или сте се разболели в резултат на небрежност при процедура в дом за медико-социални грижи, може да имате право да поискате обезщетение. Обитателите на домовете за грижи могат да бъдат много уязвими и да се нуждаят от специализирани грижи и засилено внимание.

Ръководителите и персоналът на домовете за грижи дължат полагане на внимателни грижи за своите обитатели и последствията от неизпълнението на това тяхно задължение могат да бъдат тежки. Ако смятате, че Вие или член на семейството сте пострадали от небрежно изпълнени процедури в дом за грижи, ние можем да Ви дадем специализираните правни съвети, от които се нуждаете. Наша грижа е да направим процедурата по иска максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително срещу домове за медико-социални грижи. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност в дом за медико-социални грижи?

Небрежността обикновено се изразява в грешка (като прилагане на неправилно лечение или лекарство) или пропуск (като пропускане на прием на лекарства или на проверка на състоянието на обитател на дома) от страна на персонала на дома за грижи.

За щастие това се случва много рядко в домовете за грижи, но когато все пак се случи, професионалните правни съвети могат да Ви помогнат да получите обезщетението, което Ви се полага. Това от своя страна може да помогне за предпазване на други хора от подобни инциденти в бъдеще.

Вероятните последици от небрежност могат да бъдат:

 • Счупени кости или фрактури
 • Декубитални рани или язви
 • Неточни или непълни здравни картони
 • Неправилни инструкции за персонала
 • Неправилна диагноза на заболявания
 • Умишлено малтретиране от страна персонала

Силно Ви препоръчваме да се свържете с нас за съвет, ако Вие или член на семейството сте пострадали от някое от гореизброените или от нещо друго, което смятате, че съставлява небрежност в дома за грижи.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност в дома за медико-социални грижи?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно Вашия иск.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради небрежност в дома за грижи.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • Злополуката или моментът, в който за първи път научихте за наличието на небрежност в дома за грижи през последните три години ли е настъпил/а?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Вие или член на семейството Ви пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност в дом за медико-социални грижи?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

 • es, if you or your loved one suffered from negligence, you will most likely be able to pursue nursing home negligence claims against care homes for neglect and abuse. There are many circumstances to assess, but the fact is that the legal framework enables individuals to seek accountability for care homes that fail to uphold the necessary standards of care, resulting in harm or injury to residents.

  Key aspects to consider in nursing home abuse cases include:

  • Evidence of Negligence: Showing that the nursing home failed in its duty of care towards the resident.
  • Direct Link to Injury or Harm: Establishing a clear connection between negligence and the injury or harm suffered.
  • Reporting and Documentation: Neglect or abuse must be appropriately reported and documented.

  Taking legal action in time can lead to fair compensation for nursing home abuse, which may cover physical, emotional, and financial damages incurred due to the negligence.

  Затвори

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.