Меню

044-Eye-Surgery-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение след очни операции

044-Eye-Surgery-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение след очни операции

Лазерната очна хирургия е все по-разпространена и достъпна в днешно време и всяка година хиляди хора се подлагат на такава операция в Обединеното кралство. За щастие по-голямата част от процедурите завършват успешно, но когато се объркат, последствията могат да бъдат много стресиращи и в някои случаи животопроменящи.

Те могат да се изразяват в сериозни проблеми със зрението, включително постоянна или краткотрайна загуба на зрение, както и инфекции, замъглено или двойно виждане, чувствителност към светлина или прекомерно сухи или сълзящи очи.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително при очни операции. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност при очни операции?

Небрежността се изразява в грешка (като например извършване на неправилна процедура) или пропуск (като например пропуск да се зададат определени въпроси или да извършат рутинни изследвания) от страна на лекаря и неговия персонал.

Небрежност може да възникне на почти всеки етап от процедурата – от първоначалната консултация до възстановяването Ви от операцията и състоянието на зрението Ви след процедурата. Ето някои типични примери:

 • Несъбиране на достатъчно информация за текущите лекарски предписания и състоянието на очите Ви
 • Пропуск да се даде адекватно предупреждение за съответните рискове и потенциалните нежелани реакции преди получаване на съгласието Ви за операцията
 • Увреждане на очите Ви по време на операцията поради неправилно изпълнение на процедурата
 • Неправилно лечение или незабелязване на инфекции или други проблеми след операцията

Ако смятате, че сте пострадали от някой от изброените по-горе случаи на небрежност или че зрението Ви не е нормално след процедурата, или имате някаква друга причина да смятате, че очният хирург е проявил небрежност, свържете се с нас, за да обсъдим Вашите притеснения. Ние ще разгледаме всички факти и ще Ви уведомим дали според нас имате право да търсите обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите на Вашия случай.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради лекарска небрежност.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е извършена операцията или настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за претърпените увреждания?
 • Претърпели ли сте увреждане или засягане на зрението в резултат на операцията?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност при очна операция?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.