Меню

036-Fatal-Injury-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при фатална лекарска грешка

036-Fatal-Injury-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при фатална лекарска грешка

Ако сте загубили любим човек или близък член на семейството поради фатална лекарска грешка, може да имате право да поискате обезщетение за загубата си. Разбира се, никаква сума пари не може да компенсира загубената връзка с този човек. Въпреки това много опечалени семейства намират утеха в установяването на всички факти по случая и във възможността да се помогне на други хора да избегнат същата съдба в бъдеще. Освен обезщетение може да се търси и официално извинение от доставчиците на здравни услуги.

Процедурата може да Ви се стори стресираща, но ние се стремим да я направим максимално ясна и опростена за Вас. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително фатална грешка. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне фатална лекарска грешка?

Всяка медицинска процедура крие известен риск и е неизбежно някои от тях да имат фатален изход. За съжаление обаче в много редки случаи се стига до загуба на живот, която е можело да бъде избегната. Ако това се случи с някой от членовете на Вашето семейство, може да имате право да поискате обезщетение.

За тази цел е необходимо да се докаже наличие на небрежност. Лекарите и здравните заведения са длъжни да оказват необходимите грижи на всички пациенти, за да гарантират лекуването им по безопасен и професионален начин. Неизпълнението на това задължение обикновено е резултат от грешка (като неправилна диагноза или лечение) или пропуск (като неизвършване на необходимите изследвания или тестове) от страна на лекаря.

Ето някои често срещани примери:

 • Неточна или закъсняла диагноза
 • Грешки при операции
 • Неправилно предписване на лекарства

 

Кой може да иска обезщетение за фатална лекарска грешка?

Кръгът на лицата, които могат да искат обезщетение след фатална лекарска грешка, е ограничен. Ищци могат да бъдат:

 • Членовете на най-тясното семейство, като съпруг или дете на починалия
 • Партньорът на починалия, който е живял с него на съпружески начала в продължение на най-малко две години преди смъртта му
 • Други членове на семейството като братя и сестри, лели, чичовци, племенници или братовчеди
 • Осиновени деца или друго лице, считано от починалия за дете в семейството му
 • Наследниците по завещание на починалия може да предявят иск чрез изпълнителите на завещанието

 

Какво обезщетение мога да получа за фатална лекарска грешка?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим всички подробности. При необходимо ще привлечем независими медицински специалисти, които да съдействат за Вашия иск за обезщетение.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е проявена небрежността при лечението?
 • Друг ли е виновен за настъпилата смърт?
 • Смъртта в пряк резултат на инцидента ли е настъпила?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за фатална лекарска грешка?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.