Меню

040-GP-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност от страна на общопрактикуващия лекар

040-GP-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при небрежност от страна на общопрактикуващия лекар

Консултацията с Вашия ОПЛ (Общопрактикуващ лекар – обикновено това е Вашият местен лекар) често е първата стъпка в лечението на повечето заболявания. Ако заболяването Ви е по-сериозно, Вие разчитате на Вашия ОПЛ да направи правилната преценка възможно най-рано и да Ви насочи към съответните специалисти, дори и само за да се изключи вероятността от по-сериозно заболяване.

Въпреки че задачата на общопрактикуващия лекар е достатъчно трудна, той все пак трябва да полага дължимата грижа за предписване на безопасно и подходящо лечение. В противен случай може да се стигне до заболяване, нараняване или усложнения на текущото състояние. Ако това се случи, може да имате право да поискате обезщетение. Ние се стремим да направим процедурата максимално ясна и опростена за Вас.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове при лекарска небрежност, включително срещу ОПЛ. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност от страна на ОПЛ?

Както при всяка форма на лекарска небрежност, небрежността на общопрактикуващия лекар обикновено се изразява в грешка (като предписване на неправилно лечение или лекарство) или пропуск (като пропускане на важен признак или симптом по време на лечението).

Последиците за Вас могат да са от различно естество, в зависимост от тежестта на Вашето заболяване. По-долу посочваме някои от типичните начини, по които един ОПЛ може да прояви небрежност при лечението:

 • Неправилно диагностициране на Вашия проблем
 • Неиздаване на направление за лечение от специалист
 • Закъсняло направление, което води до усложнения или влошаване на Вашето здравословно състояние
 • Недостатъчни тестове или изследвания
 • Пренебрегване на значим фактор от Вашата анамнеза

Това са някои от най-често срещаните прояви на небрежност от страна на ОПЛ. Ако сте претърпели нараняване или заболяване в резултат на тези или други грешки или пропуски, които са Ви попречили да получите правилното лечение навреме, може да имате право на обезщетение.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност от страна на ОПЛ?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради проявата на небрежност от страна на Вашия ОПЛ.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност от страна на ОПЛ?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.