Меню

045-Medical-Misdiagnosis-Claims-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при неправилна медицинска диагноза

sad-doctor-2-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при неправилна медицинска диагноза

При някои заболявания неправилната медицинска диагноза може да има сериозни последствия, ако доведе до неправилно лечение или закъсняло прилагане на правилното лечение. Ако Ви е била поставена неправилна или закъсняла диагноза на здравословен проблем, ние можем да Ви помогнем да установите дали имате право да поискате обезщетение.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително неправилно поставена диагноза. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да се стигне до неправилна медицинска диагноза?

Неправилната медицинска диагноза означава, че лекарят е диагностицирал неправилно медицинската причина за един или повече симптоми, съобщени от пациента. Следва все пак да отбележим, че в много случаи, особено при леките здравословни проблеми, може да няма никакви последици от поставянето на неправилна диагноза или същите да са съвсем незначителни.

Също така е възможно дадено заболяване да бъде неправилно диагностицирано дори когато лекарите са извършили всичко необходимо. Такава възможност съществува винаги при редките заболявания или при симптоми, които са общи за множество различни заболявания.

Лекарите не разполагат с неограничени ресурси за изследване на пациентите за всяко възможно заболяване. Въпреки това те трябва да предприемат всички разумни стъпки и да се запознаят подробно с анамнезата на пациента.

Неправилната диагноза може да се изразява в:

 • Забавяне на лечението в резултат на закъсняла диагноза
 • Пълна липса на диагноза
 • Неправилна диагноза, водеща до неправилно лечение или операция
 • Психологическа вреда от поставянето на неправилна диагноза

За да поискате обезщетение, трябва да докажете небрежност от страна на лекарите, под чиито грижи сте били. Ако лекарите са предприели всички разумни действия, за да Ви поставят правилна диагноза, може да се окаже, че не е налице проява на небрежност.

Ако обаче са били пропуснати важни симптоми, не са били зададени подходящи въпроси или имате текущи заболявания, които не са взети под внимание при диагностицирането Ви, може да сте пострадали от небрежност в лечението.

 

Какви могат да бъдат последиците от неправилната медицинска диагноза?

Цялостното отражение на последиците зависи от редица фактори, особено от естеството и степента на заболяването Ви и от текущото Ви здравословно състояние.

Като пациент може да Ви е трудно да осъзнаете напълно как Ви е повлияла диагнозата. Ако действително сте имали заболяване, здравословното Ви състояние вероятно е щяло така или иначе да се влоши донякъде. Искът за обезщетение ще трябва да разграничи страданието, което сте изпитали, от това, което може би все пак сте щели да изпитате, дори ако заболяването е било диагностицирано по-рано и лекувано правилно.

Ние винаги се снабдяваме с медицински свидетелства в подкрепа на подобни искове. Ако би било от полза за иска Ви, може освен това да ангажираме независими медицински експерти, които да съдействат за установяване на последиците за Вашето здраве от неправилно поставената диагноза.

Ако сте загубили член на семейството или друг близък човек в резултат на сериозно сгрешена диагноза, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение за загубата и да намерите отговорите на неяснотите около небрежно приложеното лечение.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност при поставянето на диагноза?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите на неправилно поставената Ви диагноза.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради лекарска небрежност.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е била поставена неправилната медицинска диагноза?
 • Друг ли е виновен за неправилната диагноза?
 • Пострадало ли е здравето Ви в резултат на неправилната диагноза или лечението?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за неправилна диагноза?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.