Меню

053-Nursing-Negligence-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при небрежност на медицински сестри

nurse-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при небрежност на медицински сестри

Ако сте претърпели заболяване или нараняване или съществуващ здравословен проблем се е влошил в резултат на небрежност в сестринските грижи, може да имате право да поискате обезщетение. След като сте пациент, целият медицински персонал, включително медицинските сестри, следва да полага за Вас дължимата грижа, защото в противен случай здравето Ви може да бъде изложено на ненужен риск.

За съжаление в някои случаи небрежността на медицинските сестри може да има фатален изход. Ако сте загубили близък човек или член на семейството, ние можем да Ви помогнем да установите фактите и да поискате обезщетение за Вашата загуба.

Ние се стремим да направим процедурата по искане на обезщетение максимално ясна и опростена за Вас. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради медицинска небрежност, включително на медицинските сестри. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност на медицински сестри?

Когато става въпрос за предоставяне на здравни грижи, медицинските сестри са на най-преден план, често действайки като първата точка за контакт с пациентите. Делата за небрежност на медицински сестри са изключително редки – повечето от тях се справят отлично с грижите за пациентите дори при трудни обстоятелства.

По-сложните медицински процедури обикновено се ръководят от лекар или консултант. Въпреки това първоначалната преценка и ежедневните грижи, предоставяни от медицинските сестри, играят ключова роля в процеса. Когато нещата се объркат, последствията могат да бъдат значителни.

Ето някои типични примери за небрежност на медицински сестри:

 • Липса на оценка и наблюдение на състоянието на пациента
 • Пропуск да се уведомят другите служители за предупредителни знаци или промени в състоянието
 • Грешки в рецептите за лекарства
 • Неточности в бележките и здравните картони
 • Грешно изпълнение на указанията на служител на по-висока длъжност

Ако сте пострадали в резултат на някое от горните или от нещо друго, което смятате за грешка или пропуск от страна на медицинския персонал, Ви препоръчваме да потърсите правна консултация. Дори ако не сте сигурни дали се касае за небрежност, ние можем да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай и да Ви дадем някои разяснения.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност на медицински сестри?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим детайлите на преживяното от Вас.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, което може да Ви се полага поради небрежност на медицински сестри.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност на медицинските сестри?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.