Меню

050-Prescription-Error-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за грешка при предписване на лекарство

050-Prescription-Error-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за грешка при предписване на лекарство

Ако Ви е била издадена неправилна рецепта или такава с неточни указания, например относно дозировката, може да пострадате сериозно. Съответно може да имате право да поискате обезщетение, ако сте претърпели нараняване, заболяване или усложнения на съществуващ здравословен проблем.

Ние можем да Ви предоставим професионалния правен съвет, от който се нуждаете, и винаги се стремим да направим процедурата възможно най-ясна и опростена за Вас. Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително грешка при предписването на лекарство. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да възникнат грешки при предписването на лекарства?

Грешки с предписаните лекарства се случват всъщност много често в Обединеното кралство и годишно се издават милиони неправилни рецепти. За щастие рядко се стига до катастрофални последици и според изчисленията над 70% от грешките са без медицинско значение и следователно относително безвредни.

Лекарствата се предписват от общопрактикуващ или болничен лекар и след това се отпускат от аптека. На всеки от тези два етапа има възможност за грешка:

 • Грешки при предписването – например предписване на грешно лекарство или дозировка, пропусната проверка за алергии или несъвместимост с текущо приемани лекарства или издаване на периодична рецепта без рутинен преглед
 • Грешки при отпускането – например даване на лекарството на друг човек, неточно етикетиране или избор на грешна дозировка.

Независимо кой е виновен за грешката, вината няма да бъде Ваша, ако получите грешно лекарство. Неблагоприятните последици от това обаче ще засегнат именно Вас.

 

Какво обезщетение мога да получа за грешка при предписването на лекарство?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите. Основните съображения са относно естеството и тежестта на евентуалните здравословни проблеми, от които страдате в краткосрочен и дългосрочен план.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението за сгрешената рецепта, което може да Ви се полага.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за грешка в предписването на лекарство?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.