Меню

042-Sepsis-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение при сепсис

042-Sepsis-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение при сепсис

Ако сте пострадали от сепсис след медицинска или хирургична процедура, може да имате право да поискате обезщетение за претърпяното страдание. Сепсисът е много сериозно състояние, което може да причини смърт много скоро след инфекцията. В други случаи пациентите могат да загубят крайници или да получат увреждане на органи или тъкани. Ние можем да Ви помогнем да предявите иск за заболяване или нараняване, което сте претърпели в резултат на сепсис.

Ако сте загубили близък човек или член на семейството поради сепсис, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение и да потърсите отговори за начина на възникването на сепсиса. Това може да бъде стресиращо преживяване, но ние ще Ви окажем подкрепа, като го направим възможно най-опростено за Вас и Ви помогнем да планирате живота си след загубата.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, предявяващи искове поради лекарска небрежност, включително в случай на сепсис. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне сепсисът?

Сепсисът е известен още като септицемия – състояние, което може да причини органна недостатъчност и дори смърт, ако не бъде диагностицирано и лекувано незабавно. При сепсис имунната система на тялото Ви реагира изключително бурно на инфекции и освобождава химикали в кръвния поток, които могат да причинят тежко възпаление, намаляващо притока на кръв към органите и други части на тялото.

За да бъде лекуван ефикасно, сепсисът трябва да бъде открит много рано – обикновено в рамките на един час след развитието му, преди да причини сериозно увреждане. Трудността идва от това, че симптомите могат да изглеждат относително безобидни и да наподобяват наблюдаваните при други, по-малко опасни състояния. Тези симптоми включват втрисане, изпотяване, мускулни крампи, ускорен пулс, затруднено дишане и обща дезориентация.

За съжаление около един на всеки трима души, развили сепсис, умира, а други страдат от дълготрайни последици, като например загуба на крайник. Съвсем разбираемо е, че болниците подхождат с все по-голямо внимание, когато става въпрос за сепсис, благодарение на кампаниите за публичност и осведоменост относно изключително тежките последици от заболяването.

 

Как може да се прояви небрежност при диагностицирането и лечението на сепсис?

Както при всеки случай на лекарска небрежност и в този случай тя може да възникне поради грешка (като неправилни или опасни процедури) или пропуск (като неизвършено изследване за сепсис или незабелязан явен признак на сепсис) от страна на хирургическия екип. Всяка инвазивна хирургия носи известен риск от инфекции, включително сепсис.

Ако сте с по-слаба имунна система, може да сте изложени на по-висок риск от развиване на сепсис. Например сепсис настъпва по-често при много младите и възрастните пациенти, както и при тези със заболявания като ХИВ и с анамнеза за химиотерапия на рак.

Ако медицинският персонал не е извършил адекватна оценка преди операцията, пропуснал е признаци на сепсис по време или след операцията или не е бил достатъчно бдителен след процедурата, може да има възможност да се претендира небрежност.

 

Какво обезщетение мога да получа при развиване на сепсис?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробностите на Вашия случай.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние можем да Ви помогнем с преценката на бъдещите Ви нужди и определянето на размера на обезщетението, на което може да имате право поради развиването на сепсис.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за развиване на сепсис?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.