Меню

operation-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове за обезщетение за небрежност при операции

surgery-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове за обезщетение за небрежност при операции

Ако сте претърпели нараняване или заболяване в резултат на претърпяна операция, може да имате право на обезщетение. Всяка операция носи определен риск, но ако сте пострадали от сериозни нежелани реакции, които не са Ви били обяснени преди процедурата, хирургът или медицинският персонал може да са проявили небрежност при извършването на процедурата.

Наличието на небрежност означава, че хирургът или медицинският персонал е допуснал грешка (например неправилно лечение) или пропуск (например неизвършване на рутинни тестове) при проведеното лечение. Това може да се е случило по време на хирургичната процедура, но също и при подготовката за нея или в периода на възстановяване.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали поради лекарска небрежност, включително при операции. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как може да възникне небрежност при операция?

Има много начини, по които може да възникне небрежност, в зависимост от естеството на процедурата. Други фактори от значение за риска от небрежност са наличието на подходящ медицински персонал, опитът на хирурга и неговия екип с такъв вид процедури и Вашето текущо здравословно състояние.

Ето някои примери за небрежност при операции:

 • Неочаквани или необичайно тежки белези
 • Увреждане на нервите, водещо до намалена подвижност
 • Оставени в тялото хирургически предмети
 • Сгрешена област на третиране
 • Претърпени инфекции
 • Усложнения след прилагането на упойка

Това са само някои от най-често срещаните случаи на небрежност при операции. Ако сте пострадали по начин, който не е сред изброените по-горе – особено ако касае нещо, което не Ви е било разяснено преди операцията, свържете се с нас, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво обезщетение мога да получа за небрежност при операция?

Размерът на обезщетението, което може да получите, зависи до голяма степен от нивото на страдание, причинените неудобства и претърпените парични загуби. Ако някоя от тези последици е дългосрочна, като например продължителна неработоспособност, има възможност за присъждане на по-голямо обезщетение.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

Ние ще обсъдим случая с Вас, за да установим как точно сте пострадали от хирургическата процедура и дали имате право да поискате обезщетение. След това ще можем да Ви помогнем с определянето на размера обезщетението, което трябва да поискате.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име. Успехът на иска за обезщетение за небрежност може да зависи от най-малките подробности, така че като се свържете с нас навреме, Вие гарантирате, че тези подробности ще бъдат сравнително свежи в съзнанието Ви.

 

Каква е процедурата на искането на обезщетение за небрежност при операции?

Тъй като всеки случай е различен, процедурата по предявяване на иска ще бъде индивидуална, но все пак има някои стандартни протоколи, които трябва да следваме, преди да можете да предявите иск. Освен това ще трябва да се снабдим с медицински свидетелства в подкрепа на Вашия иск, а в някои случаи може да ангажираме специализирани становища на независими медицински експерти.

След първоначалния ни разговор с Вас ще можем да Ви дадем много повече подробности за вероятното развитие и провеждане на процедурата по Вашия иск.

 

Как да предявя иск за обезщетение за небрежност при операция?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.