Меню

002-Motorcycle-Accident-Solicitors-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за злополуки с мотоциклет

motocycle-2-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за злополуки с мотоциклет

Предявяването на иск за обезщетение за злополука с мотоциклет може да изглежда сложно и стресиращо начинание. С наша помощ обаче тази процедура става лесна, ясна и разбираема за Вас. Нашите квалифицирани специалисти имат дългогодишен опит с искове при наранявания от злополуки с мотоциклет.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки с мотоциклет. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките с мотоциклет?

Има много начини, по които могат да настъпят злополуки с мотоциклет. Както Ви е добре известно, при злополуките с мотоциклет вероятността от сериозни последствия е много по-голяма, отколкото при злополуките с автомобил. Често се случва водачът на автомобила да не види мотоциклетиста или го види твърде късно, за да избегне злополуката.

Това може да усложни въпроса за отговорността и при такива произшествия водачът често твърди, че мотоциклетистът е карал с превишена скорост. Ако другият участник в произшествието е отказал да поеме отговорност, това не трябва да Ви спира да потърсите правна консултация.

 

За какъв вид нараняване в резултат на злополука с мотоциклет мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Можем да Ви консултираме също и относно фатални наранявания, ако сте загубили любим човек или член на семейството поради злополука с мотоциклет.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Имуществени щети, например по Вашия мотоциклет
 • Пътни разходи, направени във връзка със злополуката, например за наемане на превоз

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука с мотоциклет?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата по Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.