Меню

sCOTLAND-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при наранявания в Шотландия

025-Personal-Injury-Compensation-Claims-in-Scotland-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при наранявания в Шотландия

Ако сте получили наранявания при злополука в Шотландия, може да имате право на обезщетение. Вашият иск може да бъде по-ефективен, ако го заведете в шотландските съдилища. Важно е обаче да знаете, че шотландската правна система е малко по-различна от тази на Англия и Уелс по отношение на исковете за наранявания.

Ние можем да Ви обясним разликите по ясен и разбираем начин и да Ви посъветваме по коя правна система да предявите иска, с оглед на обстоятелствата на Вашия случай. Нашите опитни специалисти по телесни наранявания ще обсъдят подробно с Вас злополуката и нараняванията Ви и ще Ви посъветват за най-добрия начин на действие. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици, за да помогне на клиенти с най-разнообразни наранявания да планират бъдещето си и да поискат полагащото им се обезщетение.

 

Как могат да бъдат причинени нараняванията?

Има много начини, по които може да претърпите нараняване. Ако нараняването е било причинено по вина на някой друг, тогава може да имате право на обезщетение. В това отношение шотландската правна система е много сходна със системата на Англия и Уелс. Нараняванията, за които можете да търсите обезщетение, могат да възникнат от:

 • Пътнотранспортни произшествия (при които пострадалият може да е бил в автомобил, на мотоциклет, на велосипед или пеша)
 • Злополуки на работното място (включително на строителни обекти, ферми, фабрики и други)
 • Подхлъзване, препъване и падане (включително злополуки в магазини, търговски центрове и други обществени места)
 • Лекарска небрежност (включително погрешно поставена диагноза, небрежност от страна на личния лекар и други)
 • Наранявания през отпуска (включително злополуки при екскурзии, в хотела или в басейна)
 • Наранявания от престъпление (например при нападения от хора или ухапвания от кучета)

Ако сте претърпели нараняване, което не е сред изброените по-горе, свържете се с нас, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Помагали сме на ищци с най-разнообразни наранявания и можем да Ви насочим към най-добрия за Вас начин на действие.

 

По какво се различава шотландската правна система?

Разликите са много малки, но е важно нещата да се направят по най-правилния начин. Успешният иск за обезщетение може да зависи от дребни, но важни детайли и ние ще се погрижим искът Ви да бъде подготвен и обработен ефикасно и в съответствие с шотландската правна система.

Основните разлики са:

 • И двете системи предвиждат тригодишен давностен срок от датата на нараняването или злополуката. В Англия трябва да подадете искова молба в този срок. В Шотландия обаче трябва освен това да връчите исковата молба на ответника в рамките на този тригодишен срок.
 • В Шотландия исковата молба се връчва лично на ответника (за разлика от системата на Англия и Уелс, където връчването може да стане чрез адвоката на ответника или на последния известен адрес на ответника).
 • В Англия и Уелс дете, пострадало от нараняване, може да предяви иска от свое име, когато навърши 18 години (като разполага с тригодишен срок за предявяване). В Шотландия обаче този срок започва да тече от навършването на 16 години.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно причините за претърпяното от Вас нараняване.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи и разходи за предписани лекарства
 • Адаптации на Вашия дом или автомобил
 • Имуществени щети, например по Вашето превозно средство
 • Пътни разходи, направени във връзка със злополуката, например за наемане на превоз
 • Разходи за частни здравни грижи и рехабилитация

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.