Меню

008-Uninsured-Driver-Accidents-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове срещу незастрахован водач

008-Uninsured-Driver-Accidents-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове срещу незастрахован водач

Ако сте участвали в пътнотранспортно произшествие (ПТП) с незастрахован водач, процедурата по искане на обезщетение за наранявания Ви може да бъде по-сложна от обикновено. Ние обаче разполагаме с необходимия експертен опит, за да я направим толкова ясна и опростена, колкото може да бъде с оглед на усложнената фактическа обстановка.

Ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия иск и ще Ви посъветваме за най-добрия начин на действие при търсенето на обезщетение за Вашите наранявания, дори ако другият участник в произшествието не е бил застрахован.

 

Какво се следва, ако съм участвал в ПТП с незастрахован водач?

В случай на ПТП с друг водач обикновено между участниците се разменят данни за контакт и застрахователни данни. Ако автомобилът Ви е годен за управление и никой не е бил сериозно наранен, обикновено напускате местопроизшествието и уведомявате незабавно застрахователя, за да започнете процедурата по предявяване на претенция.

Ако смятате, че другият водач не е бил застрахован или същият е напуснал местопроизшествието, без да остави данни за контакт, трябва незабавно да уведомите полицията. Разполагате с 14 дни да подадете сигнал за незастрахован или неустановен водач, но Ви препоръчваме да го направите възможно най-скоро.

 

Как да поискам обезщетение, ако другият участник няма застраховка?

Законодателството на Обединеното кралство изисква от всеки водач на МПС да е сключил най-малкото застраховка „Гражданска отговорност“, от която да може да се обезщети всеки, пострадал в резултат на използването на превозното средство. Има много малко изключения от това изискване.

Някои водачи случайно забравят да подновят или платят застраховката си, но разбира се има и водачи, които умишлено шофират с пълно съзнание за факта, че нямат застраховка. Това означава, че няма налични средства за обезщетяване на хората, пострадали поради използването на превозното им средство по пътищата.

За щастие, Бюрото на автомобилните застрахователи (MIB) осигурява известна степен на защита на водачите, участвали в ПТП, причинени от незастраховани или неустановени водачи.

 

Как функционира MIB

MIB следва различни процедури в зависимост от това дали произшествието е причинено от незастрахован или от неустановен водач.

При някои ПТП е възможно превозното средство и водачът му да могат да бъдат идентифицирани, но да се окаже, няма налична сключена застраховка.

В други случаи водачът може да избяга от мястото на произшествието, без да остави никакви данни за контакт, и то преди другият участник да успее да запише поне регистрационния номер на превозното средство. Такива случаи се класифицират от MIB като ПТП с неустановен водач и са по-известни като катастрофа с последващо бягство от местопроизшествието (hit-and-run accidents).

MIB се финансира от налог върху застрахователните премии и е учредено с цел да помага на пострадалите при подобни ПТП. Не е в обществен интерес пострадалите лица да търпят значителни финансови загуби, само защото другият участник не е сключил застраховка, както се изисква по закон.

Ние ще работим с Вас при подготвянето на Вашия иск почти по същия начин, както ако работим със застраховател. С оглед на обстоятелствата на претърпяното от Вас произшествие, ние можем да Ви информираме какво ниво на подкрепа можете да очаквате от MIB по отношение на Вашия иск.

 

За какъв вид нараняване мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Можем да Ви консултираме също и относно фатални наранявания, ако сте загубили близък човек или член на семейството поради злополука с обществен транспорт.

Като се има предвид необичайното естество на тези искове, е важно да разговаряме с Вас и да установим всички подробности около произшествието и по-специално данните на другия водач. След това можем да Ви посъветваме как е най-добре да процедирате и да Ви помогнем с подаването на Вашия иск в MIB.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от злополуката:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Пътни разходи, направени в резултат на злополуката

Ако другият водач не е бил застрахован, може да поискате обезщетение за щети по Вашето превозно средство и друго имущество. Ако обаче другият водач не може да бъде установен, това не се покрива от схемата на MIB. Ако претърпите ПТП с неустановен водач и имате пълна застраховка на собствения си автомобил, ще трябва да предявите претенция по тази застраховка за щети, нанесени върху собствения Ви автомобил или имущество. Това може да се отрази на отстъпката Ви за липса на претенции през определен период и освен това може да се наложи да платите ексцедент.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за ПТП с незастрахован или неустановен водач?

На първо място не забравяйте съвета ни да уведомите полицията за произшествието възможно най-скоро. За да започнем подготовката на иск към MIB, ни се обадете на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.