Меню

007-Public-Transport-Accidents-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за злополуки с обществен транспорт

007-Public-Transport-Accidents-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за злополуки с обществен транспорт

Ако сте пострадали при злополука с обществен транспорт, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение за Вашите наранявания и парични загуби. Процедурата може да изглежда сложна и стресираща, но с наша помощ става лесна, ясна и разбираема за Вас. Нашите юристи имат дългогодишен опит с искове за обезщетение за най-различни злополуки и наранявания.

Екипът ни от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки с обществен транспорт. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуки с обществен транспорт?

Има много начини, по които можете да претърпите нараняване при пътуване с автобус, влак или такси. Най-очевидният пример е това да се случи при някакъв вид сблъсък, за който вината обикновено е на водача на автобуса или таксито, или на друг участник в движението.

Автобусите и влаковете обаче крият и други рискове, тъй като пътниците обикновено са в изправено положение в определени моменти от пътуването – особено докато се качват в превозното средство или при наближаване на спирката им в края на пътуването. Водачът и персоналът на превозно средство от обществения транспорт винаги следва да полагат дължимата грижа за пътниците, за да осигурят тяхната безопасност.

Ако водачът на автобуса или машинистът на влака спре или ускори внезапно, докато пътниците стоят прави, това може да причини наранявания, които са могли да бъдат избегнати, и така да възникне основание за иск за обезщетение.

Освен това при пътуването може да Ви се наложи да чакате на перона на гарата, на автобусна спирка или пък на стоянка за таксита. Ако сте пострадали в резултат на това, че въпросното съоръжение не е било обезопасено или е било лошо поддържано, е възможно да разполагате с основателен иск за обезщетение срещу организацията, отговорна за стопанисването му.

 

За какъв вид нараняване мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Можем да Ви консултираме също и относно фатални наранявания, ако сте загубили любим човек или член на семейството поради злополука с обществен транспорт.

Травмата на врата от камшичен удар е често срещано нараняване при злополука, настъпила с превозно средство, но от значение за иска може да е и всякакво нараняване на която и да е част от тялото, стига да е причинено от злополуката, а не от някакво предшестващо заболяване.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи, направени в резултат на злополуката

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за увреждане от злополука с обществен транспорт?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.