Меню

006-Taxi-Accidentss-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за злополуки с таксита

006-Taxi-Accidents-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за злополуки с таксита

Ако сте пострадали като пътник в такси в резултат на пътнотранспортно произшествие (ПТП), ние можем да Ви помогнем да потърсите обезщетение за Вашите наранявания и парични загуби. Процедурата може да изглежда сложна и стресираща, но с наша помощ ще стане лесна, ясна и разбираема за Вас. Юристите ни имат дългогодишен опит с искове за наранявания от най-различни ПТП, включително такива с таксита.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, претърпели злополуки с таксита. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят злополуките с таксита?

Както при всяко ПТП, злополуките с таксита могат да настъпят по множество различни начини. Възможно е произшествието да е настъпило по вина на шофьора на таксито, но може и вината да е на друг участник в движението. Като пътник в таксито Вие нямате собствена застраховка, по която да предявите претенция, така че претенцията Ви ще бъде покрита от застраховката на водача, който се счита за виновен за произшествието.

Ако вината е била на шофьора на таксито, Вашият иск ще бъде срещу него или срещу фирмата, за която извършва таксиметрови превози. Ако обаче е бил виновен друг участник в движението, искът Ви следва да бъде насочен срещу него. Повечето искове се предявяват срещу някой от водачите, участвали в произшествието (или срещу съответния им работодател). В някои редки случаи обаче е необходимо да се предяви иск срещу друго лице, например срещу местната администрация, ако има доказателства, че произшествието е настъпило поради лошо състояние на пътя.

Както при всяко ПТП, доказването на отговорност може да бъде трудна задача. Почти сигурно е обаче, че Вие като пътник не сте имали вина за настъпилото ПТП, така че Ви препоръчваме незабавно да потърсите правен съвет, вместо да чакате решаването на въпроса с отговорността.

 

За какъв вид нараняване мога да търся обезщетение?

Ние можем да Ви дадем съвет относно всякакъв вид наранявания – от по-леки до изключително тежки, животопроменящи увреждания. Можем да Ви консултираме също и относно фатални наранявания, ако сте загубили любим човек или член на семейството поради злополука с такси.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите за нараняването, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи, направени в резултат на злополуката

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години ли е настъпила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради тригодишната давност е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за злополука с такси?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.