Меню

036-Fatal-Injury-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при фатални наранявания

036-Fatal-Injury-Compensation-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при фатални наранявания

Ако сте загубили близък човек или член на семейството в резултат на фатална злополука, може да имате възможност да поискате обезщетение, ако е бил виновен някой друг. При такива обстоятелства искането на обезщетение може да бъде много стресиращо начинание, но ние се стремим да направим процедурата възможно най-ясна и лесна, за да Ви помогнем да получите обезщетението, което Ви се полага.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали при злополуки, включително с фатален изход. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

За какъв вид фатални наранявания мога да търся обезщетение?

Най-общо казано, ако е имало злополука с фатален изход, за която вината изглежда поне отчасти да е на друг, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет с оглед на получаване на обезщетение. Смъртта може да е настъпила мигновено или Вашият близък може да е живял кратко време след злополуката и да е получавал специализирани грижи. Ние можем да Ви помогнем и в двата случая с преценката дали разполагате с основателен иск за обезщетение.

Ето някои неизчерпателни примери за фатални злополуки:

 • Тежко пътнотранспортно произшествие
 • Злополуки с пешеходци
 • Злополуки с велосипедисти
 • Злополуки на работното място
 • Лекарска небрежност
 • Престъпни деяния, например нападение

При фатална злополука обикновено се води разследване за установяване на причината за смъртта и чия е вината за злополуката. Заключенията на съдебния лекар при разследването имат голямо значение за хода и резултата от иска за обезщетение.

Членовете на семейството имат право да присъстват лично или чрез представител по време на действията по разследването и да задават въпроси относно злополуката. Обвиняемите (лицата, които вероятно са отговорни за злополуката) често присъстват заедно със своите защитници.

 

Мога ли да предявя иск за обезщетение за фатална злополука?

За да поискате обезщетение след фатална злополука, трябва да сте получавали издръжка от починалия в качеството на съпруг, дете или партньор на семейни начала. Ако не попадате в нито една от тези категории, тогава може да сте наследник по завещание и така да имате право да предявите иск като наследник (самостоятелно или заедно с други наследници).

 

Какво обезщетение мога да искам за фаталната злополука?

Обезщетението, което бихте могли да получите, може да е в най-различен размер и затова Ви съветваме настоятелно да потърсите правна консултация при първа възможност. Може да имате право както на законоустановени плащания за загубата на близкия Ви човек, така и на някои частни обезщетения.

Обезщетението, което може да получите, зависи, наред с други неща, от следните обстоятелства:

 • Кой предявява иска – можете да го предявите самостоятелно, ако сте били съпруг или партньор на семейни начала с починалия, или като част от кръга на наследниците.
 • Кой е отговорен за злополуката – това може да е фирма или организация, или физическо лице, причинило нараняване чрез престъпно деяние.
 • Каква е била зависимостта Ви от починалия – дали сте разчитали на доходите му и дали е извършвал определени дейности в дома.

Следва да се подчертае дебело, че всеки иск при фатална злополука е уникален по естеството си, така че Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим подробно обстоятелствата на Вашия случай, веднага щом се почувствате способни за това.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години (за престъпления – две години) ли се е случила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради давностните срокове е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за фатална злополука?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.