Меню

Head-injury-scaled-aspect-ratio-1270-420

Искове при наранявания на мозъка или главата

Head-injury-scaled-aspect-ratio-500-350

Искове при наранявания на мозъка или главата

Нараняването на мозъка или главата може да има много сериозни последици за остатъка от живота Ви. Ако Вие или Ваш близък сте претърпели такова нараняване, ние можем да Ви помогнем да поискате обезщетение. Понякога процедурата може да бъде стресираща и обезсърчителна, но ние се стремим да я направим възможно най-ясна и лесна, за да Ви помогнем да получите обезщетението, което заслужавате.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици на клиенти, пострадали от злополуки, включително наранявани на мозъка или главата. Те работят на принципа „Няма успех – няма хонорар“, което означава, че ще платите хонорар само при благоприятен за Вас изход на иска.

 

Как могат да настъпят нараняванията на мозъка и главата?

Има много начини, по които могат да настъпят наранявания на главата или мозъка. Ако нараняванията са с дългосрочни последици, причината вероятно е била тежък инцидент, при който често е имало въздействие на голяма сила.

В сравнение с телесните наранявания, нараняванията на мозъка могат да бъдат много по-трудни за откриване и цялостните им последици могат да се проявят много по-късно. Нараняванията на мозъка могат да възникнат по начин, който не е непосредствено очевиден, например ако мозъкът се размести при екстремно ускорение или забавяне или ако главата се движи с усукващо движение.

Инцидентите, които могат да причинят нараняване на мозъка, могат да са:

 • Тежко пътнотранспортно произшествие
 • Злополука на работното място, като например удар от падащи предмети
 • Падане от височина
 • Лекарска небрежност или изцяло погрешна медицинска диагноза
 • Престъпно деяние като нападение или тежка телесна повреда

Това са само някои от по-често срещаните причини за възникване на нараняване на мозъка или главата. Предвид сериозния характер на тези причини, е вероятно нараняването на главата или мозъка да е било придружено от други тежки увреждания, като счупване на кости или дори ампутация на крайници.

Каквато и да е степента на нараняванията, ние можем да предоставим специализирания правен съвет, от който се нуждаете, за да планирате живота си след нараняването и да поискате обезщетение в адекватен размер за Вашите бъдещи нужди.

 

Какво обезщетение мога да получа?

Размерът на обезщетението, което може да получите, се определя до голяма степен от конкретните обстоятелства на Вашия случай. Ето защо Ви препоръчваме да се свържете с нас своевременно, за да можем да обсъдим подробно претърпяната от Вас злополука.

Вероятно ще имате право на обезщетение за следните вреди, ако са непосредствено причинени от нараняването:

 • Обезщетение за страдание и стрес
 • Претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи
 • Медицински разходи, разходи за предписани лекарства, разходи за здравни грижи и рехабилитация
 • Щети по имуществото Ви
 • Пътни разходи

При голяма част от телесните наранявания ранното лечение може да бъде от решаващо значение за възстановяването и това е особено вярно за мозъчните травми. Ние се стремим да осигурим предварителни плащания, когато е възможно, за да разполагате със средства за необходимото неотложно лечение.

 

Разполагам ли с основателен иск за обезщетение?

Ако можете да отговорите с да и на трите въпроса по-долу, Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим допълнително конкретните обстоятелства:

 • През последните три години (за престъпления – две години) ли се е случила злополуката?
 • Друг ли е виновен за злополуката?
 • Пострадали ли сте в резултат на злополуката?

Положителният отговор и на трите въпроса не означава непременно, че искът ще бъде успешен. Тези въпроси обаче са от ключово значение за процедурата по предявяването на иска. Отговорът с „да“ и на трите въпроса означава, че имате по-голям шанс да получите обезщетение. Получаването на навременен и специализиран правен съвет може да бъде от голяма полза.

Поради давностните срокове е важно да се свържете с нас своевременно, за да можем да започнем процедурата от Ваше име.

 

Как да предявя иск за обезщетение за нараняване на мозъка или главата?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първият телефонен разговор продължава обикновено около 15 минути и това време е най-често достатъчно да преценим дали е реалистично да се търси обезщетение.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.