Меню

Litigation-Judge-scaled-aspect-ratio-1270-420

Молби за производства по несъстоятелност

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Молби за производства по несъстоятелност

Ако вече сте се опитали безуспешно да съберете вземането си от длъжник, молбата за обявяване в несъстоятелност може да бъде единственият наличен начин на действие за събиране на непогасения дълг. Това е много сериозна стъпка, така че е изключително важно да сте напълно наясно с последиците ѝ и да получите професионален правен съвет, преди да пристъпите към нея.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на Бизнес правото. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява молбата за обявяване в несъстоятелност?

Подаването на такава молба може да доведе до прекратяване на съществуването на фирмата, която Ви дължи пари. Резултатът може да е обявяване в несъстоятелност от съда и назначаване на синдик, който да осребри всички налични активи и да погаси задълженията към кредиторите, ако е възможно.

Това е много сериозна стъпка, която може да има значителни последици за много хора, включително за служителите на фирмата. Все пак обаче, щом се е наложило да пристъпите към подаване на такава молба, твърде вероятно е фирмата да има задължения и към други физически или юридически лица.

Вашите действия сами по себе си няма да бъдат причината за прекратяването на фирмата, а и все пак имате правото да направите каквото можете, за да си съберете вземанията. Освен това прекратяването на фирмата ще предотврати натрупването на задължения към други лица.

 

Кога мога да подам молба за обявяване в несъстоятелност?

Непогасеното задължение трябва да бъде в размер най-малко на £750 и не трябва да има спор относно действителността му. Трябва освен това да положите усилия за събиране на вземането си преди подаването на молбата, включително чрез пряка комуникация с длъжника. Ако тези усилия са безуспешни, трябва да предприемете следващи действия, като например връчване на покана за доброволно изпълнение (statutory notice) или решение на окръжен съд (County Court Judgement).

Молбата за обявяване в несъстоятелност остава последното средство, след като всички други опити за решаване на проблема са се оказали неуспешни. На този етап е много вероятно да не сте единственият кредитор и към молбата могат да се присъединят и други кредитори.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Ако все още не сте предприели необходимите официални правни действия срещу длъжника, вместо подаване на молба за обявяване в несъстоятелност, нашите специалисти по Събиране на дългове могат да Ви помогнат с избора на най-добрия подход към събиране на вземанията Ви.

 

Как мога да получа съвет относно молба за обявяване в несъстоятелност и събиране на дългове?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай и препоръчаме най-добрия начин на действие. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.