Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Съвети за работодатели относно нарушения на трудовия договор

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Съвети за работодатели относно нарушения на трудовия договор

Като работодател, Вашите служители Ви се доверяват в много голяма степен и очакват да се отнасяте с тях справедливо. Ако нарушите трудов договор с Ваш служител, последиците за Вас могат да бъдат много сериозни.

В зависимост от естеството и причината за нарушението, в най-лошия случай може се стигне до иск за Принудително напускане и евентуално до Трудов съд.

Нашият екип от специалисти предоставя консултации по трудово право на различни езици, включително относно нарушения на трудови договори. Обадете им се на тел. 0208 1111 911, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как може да възникне нарушение на трудовия договор?

Всички Ваши служители би трябвало да са назначени с писмен трудов договор. Тези договори обикновено са със стандартно съдържание, приложимо за всички, но е възможно и някои служители на ключови длъжности да са с отделни договори с изменения в условията на назначението.

Освен това може да имате наръчник на персонала, предоставян на всеки служител, който описва по-подробно вътрешните процедури на фирмата. Евентуалните изменения в договора на даден служител (като например увеличение на заплатата, промяна на работното място или работното време) могат да бъдат формализирани чрез нарочно писмо, което се прилага към досието на служителя в отдела за човешки ресурси.

Най-общо казано могат да възникнат два вида нарушения на трудовия договор:

  • Нарушение на изрично условие, което означава неспазване на клауза, включена в трудовия договор. Например налагане на дисциплинарно наказание на служител без надлежно следване на дисциплинарната процедура.
  • Нарушение на подразбиращо се условие, което не е записано в договора, но спазването му е основателно очаквано от служителите или е тяхно законово право. Например ако служителите са подложени на дискриминация или са засегнати от пропуски в здравословните и безопасни условия на труд.

Ако служителят е наясно с нарушението или е бил запознат с него от личния му правен съветник, това може да бъде потенциален правен проблем за Вас.

 

Какви могат да бъдат последиците от нарушение на договора?

Възможно е нарушението на договора да възникне съвсем неволно, без нито служителят, нито работодателят да го осъзнаят, в който случай то няма да се превърне в проблем. Например може да сте приели и документирали политика, според която всички свободни работни места се обявяват първо вътре във фирмата, но сте пропуснали да ги обявите преди да назначите външен кандидат.

Служителят, който възнамерява да предприеме правни действия срещу Вас поради нарушение на договора, трябва да докаже, че е претърпял вреди в резултат на нарушението, като например парична загуба, загуба на репутация или значителен стрес. Ако успее, някои от възможните последици могат да бъдат:

  • Иск за обезщетение за Принудително напускане, ако служителят смята, че не му е оставен друг избор, освен да напусне заради несправедливо отношение към него.
  • Неправомерно или несправедливо уволнение, ако при уволнението на служителя не сте спазили надлежната процедура или служителят успее да докаже, че е бил подложен на дискриминация на работното място.
  • Трудов съд, ако някое от горните обстоятелства бъде доказано.

Ако имате основание да смятате, че може да сте нарушили договора с един или повече служители – особено ако това е било доведено до вниманието Ви от самия служител, горещо Ви препоръчваме да потърсите консултация относно Трудовото право.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Ако смятате, че сте нарушили договор със служител, е много вероятно да имате нужда от някои общи трудовоправни консултации, за да сте сигурни, че Вашите трудови договори и трудови процедури са ефективни. Това може да помогне за предвиждане и избягване на бъдещи нарушения и проблеми на работното място. Ако процедурите не са внимателно изготвени и не се преразглеждат редовно, това може да доведе до неприятности.

Можем също така да Ви консултираме по широк кръг други въпроси на Бизнес правото, включително Решаване на спорове, Събиране на дългове, Търговски имоти и други.

 

Как да получа съвет относно нарушение на трудов договор със служител?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.