Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за работодатели относно принудително напускане

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Консултации за работодатели относно принудително напускане

Ако служител предяви срещу Вас иск поради това, че е бил принуден да напусне заради поведението Ви като работодател, е жизненоважно да получите незабавно необходимия Ви специализиран правен съвет от опитен адвокат по трудово право. Трябва да се установят всички факти, за да се прецени дали отношението Ви към служителя го е принудило да напусне.

Ние можем да Ви помогнем със защитата срещу подобни обвинения и да Ви дадем съвет относно Вашите трудови процедури, за да се избегнат подобни искове от служители в бъдеще. Нашият екип, в който има специалисти и по трудово право, предоставя на клиентите ни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси. Обадете ни се още днес на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни.

 

Какво представлява принудителното напускане?

Ваш бивш служител може да твърди, че е бил принуден да напусне, ако смята, че с действията си не сте му оставили друг избор. В такива случаи не е налице уволнение, защото трудовото правоотношение е прекратено чрез напускане. Служителят обаче може да твърди, че е станало невъзможно да остане на работа поради Вашето поведение като работодател.

Доказването на принудително напускане далеч не е лесно – бившият Ви служител трябва да докаже, че сте нарушили трудовия договор. Той може да твърди нарушаване на изрично или на подразбиращо се условие на договора.

Следните примери илюстрират как може да възникне всяко от тези нарушения:

Изрични са тези условия на договора, които са записани като конкретен текст, като например:

  • Намаляване на заплатата на служителя без да е спазена процедурата за преразглеждането ѝ
  • Понижаване в длъжност на служителя без консултация с него или без преминаване през дисциплинарно производство или процедура за повишаване на квалификацията
  • Неспазване на собствените Ви процедури, като например тези за борба с тормоза на работното място, ако такъв проблем е бил докладван от служителя

Подразбиращите се условия не присъстват в текста на трудовия договор, но е налице разумно очакване към Вас да ги спазвате, като например:

  • Промяна на работата или условията на труд в противоречие със законодателството в областта на здравето и безопасността
  • Унижаване на служителя пред по-младши колеги (което може да съставлява нарушаване на взаимното доверие).

Независимо дали се твърди нарушение на изрично или на подразбиращо се условие, служителят трябва да докаже наличието му и да представи убедителни доказателства. Например това, че не е щастлив или изпитва стрес от работата не е достатъчен аргумент, както и един незначителен спор на работното място не съставлява унизително отношение. Ако смятате обаче, че може да сте нарушили договора с Ваш служител по такъв начин, горещо Ви препоръчваме да потърсите правен съвет при първа възможност.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Като фирма-работодател Вие се нуждаете и от други трудовоправни консултации, като например Изготвяне на трудови договори, Договори за спогодби или Защита на наетите лица при смяна на работодателя (TUPE). Вероятно ще имате нужда и от съвети относно Търговски имоти, Търговско право или Фирмено право. Ние можем да предоставим на Вашата фирма тези и най-различни други правни услуги.

 

Как мога да получа съвет за фирмата ми относно принудителни напускания?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще обявим хонорарите си преди да решите дали да ни ангажирате. Ще Ви дадем насоки как да реагирате на иска според спецификата на Вашия случай. Дори и да преценим, че напускането на въпросния служител не може да е било по Ваша вина, пак можем да Ви бъдем полезни със съвети относно установените процедури във Вашата фирма с оглед избягване на подобни инциденти в бъдеще.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.