Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Изготвяне на трудови процедури

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Изготвяне на трудови процедури

Вероятността от възникване на проблеми от трудовоправен характер често зависи от качеството на Вашите политики и процедури. Важно е нещата да бъдат максимално прецизирани, за да не рискувате поява на проблеми, чието решаване може да бъде скъпоструващо, стресиращо и времеемко. Ние можем да Ви помогнем да застанете на правилната страна на закона и да гарантираме, че Вашите процедурите ще бъдат ясни, последователни и лесно управляеми.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво трябва да имам предвид при изготвянето на трудови процедури?

Трябва да вземете предвид редица фактори, включително:

 • Нивото на експертиза в областта на човешките ресурси във фирмата
 • Естеството на работата и достъпът на служителите до данни и поверителна информация
 • Процедури за здравословни и безопасни условия на труд във фирмата

Това са само няколко примера за фактори, които могат да повлияят на Вашите процедури за човешките ресурси, а несъмнено ще има и други такива, в зависимост от спецификата на фирмата. Ние можем да обсъдим Вашия бизнес и да прегледаме настоящите Ви процедури, ако имате такива, за да определим съветите и подкрепата, от които може да се нуждаете.

 

От какви трудови процедури мога да имам нужда?

Това също зависи от естеството на Вашия бизнес, но вероятно сред тях ще бъдат:

 • Трудови договори и Наръчници на персонала
 • Споразумения за поверителност
 • Ограничителни договорки
 • Съкращения
 • Дисциплинарни производства и Производства по разглеждане на официални жалби

Ако имате нужда от съвет по някой от горните или по друг трудовоправен въпрос, свържете се с нас още днес, за да обсъдим Вашите изисквания и по какъв начин бихме могли да Ви съдействаме.

 

Как да получа съвет относно трудовите процедури?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие, за да сте сигурни, че разполагате с ясни и последователни процедури за ефективно управление на отношенията с Вашите служители. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.