Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за случаи на дискриминация на работното място

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за случаи на дискриминация на работното място

Вашите служители се ползват от защита срещу различни форми на дискриминация на работното място по Закона за равенството от 2010 г. Това е важен законодателен акт, който трябва да бъде взет предвид, когато изготвяте и актуализирате трудовите си договори и процедури.

Твърденията за дискриминация могат да бъдат с голям емоционален заряд и да навредят на бизнеса Ви по много начини, особено ако не им се обръща подобаващото внимание и не се разглеждат справедливо и адекватно. Нашият опитен екип предоставя консултации на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право, включително дискриминация. Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез сайта ни.

 

На какви форми на дискриминация могат да бъдат подложени служителите ми?

Дискриминацията, на която могат да бъдат подложени служителите Ви, обикновено се отнася до една или повече от техните „защитени характеристики“. Това са лични качества, въз основа на които е незаконно да бъдат дискриминирани. Тези характеристики са:

 • Възраст
 • Увреждания
 • Смяна на пола
 • Брак или партньорство на съпружески начала
 • Бременност или майчинство
 • Раса
 • Пол
 • Религия или убеждения
 • Сексуална ориентация

Законът за равенството от 2010 г. защитава хората от дискриминация през ежедневието им, основаваща се на някоя от горните характеристики. Работното място не е изключение, така че дори и във Вашите трудови договори или процедури да не се споменава изрично за дискриминация, това законово право да не бъде подлаган на дискриминация е на практика подразбиращо се условие в договора на всеки отделен служител.

Като работодател Вие следва да се уверите, че сред служителите Ви няма подобни случаи на дискриминация и да установите ясни процедури за реагиране и цялостно разследване по евентуални жалби.

 

Как възниква дискриминацията на работното място?

Дискриминацията може да се прояви по различни начини. Ето някои примери:

 • Тормоз и малтретиране, което може да разстрои или уплаши потърпевшите
 • Директна дискриминация, като например отказ да наемете дадено лице въз основа на защитена характеристика
 • Дискриминация поради увреждане, като например отказ да наемете лице с увреждания или да извършите разумно трудоустрояване, за да му се даде възможност да извършва някаква работа. В тези случаи разполагате обаче с някои валидни защити срещу такива искове, ако могат да бъдат доказани реални потребности на фирмата.

Това са само няколко примера за дискриминация на работното място. Ако сте получили жалби за дискриминация, основана на защитена характеристика, горещо Ви препоръчваме да потърсите правен съвет, за да обсъдим обстоятелствата на жалбата.

 

Как може да ми помогне правният съвет за намаляван на риска от дискриминация?

Ако има твърдения за дискриминация във Вашата фирма, ние можем да Ви помогнем да се уверите, че реагирате по адекватен начин. Освен това, макар и всички Ваши служители да получават автоматично, по силата на самия закон, правото да не бъдат дискриминирани, Вие все пак трябва да разполагате с ясни писмени процедури за разглеждане на твърдения за дискриминация и ние можем да Ви дадем подходящия съвет за тях.

 

Как да получа съвет за фирмата ми относно дискриминация на работното място?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим от какво се нуждае фирмата Ви. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие, за да гарантираме съответствие и за да сте сигурни, че можете ефективно и справедливо да разглеждате твърденията за дискриминация. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.