Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Разглеждане на официални жалби от служители

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Разглеждане на официални жалби от служители

Жалбите от Вашите служители трябва да се обработват внимателно и по подходящ начин на всички етапи, за да не се позволява ескалирането на проблема. Независимо дали имате нужда от помощ при изготвянето на процедура за разглеждане на официални жалби или сте получили жалба и се нуждаете от правен съвет преди да вземете решение по нея, нашите адвокати могат да Ви предоставят знанията и помощта, от които се нуждаете.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво точно представлява официалната жалба?

Официалната жалба е оплакване, проблем или въпрос, с който служител запознава друго лице от фирмата. Обикновено това друго лице е прекият ръководител на служителя, освен ако жалбата касае именно този пряк ръководител.

 

Как следва да обработвам жалбите?

Служителят може да не е запознат с Вашата процедура за разглеждане на официални жалби и дори може да не използва думата „официална жалба“ в кореспонденцията си. Въпреки това е особено важно да третирате всяка подобна комуникация като подаване на официална жалба и да я разглеждате по съответния начин.

Вашата фирма следва да е приела писмена политика за разглеждане на официални жалби и да я е включила в наръчника на персонала или в трудовия договор. Ако имате нужда от помощ при изготвянето на такава политика или желаете настоящата Ви политика да бъде прегледана, можем да обсъдим Вашия бизнес и да предложим най-целесъобразната писмена политика за Вашите нужди.

Ако пропуснете да разгледате по надлежния начин или не вземете предвид жалбата, това може да доведе до по-сериозни проблеми, като завеждане на иск в Трудов съд, което може да струва време и средства на фирмата. Трябва да отговорите незабавно и изчерпателно по всички повдигнати въпроси и да го направите писмено, като обясните какви мерки ще предприемете или защо според Вас жалбата е неоснователна.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Следваната от Вас процедура за разглеждане на жалби трябва да бъде част от Вашите по-общи Трудови процедури. Ние можем да Ви дадем съвет и относно много други поддържащи дейности като изготвяне на Трудови договори, Ограничителни договорки, Споразумения за поверителност, Договори за спогодба и други.

Можем да Ви помогнем и с много други области на Бизнес правото, включително Търговски имоти, Решаване на спорове, Търговски договори и други.

 

Как да получа съвет относно разглеждането на жалби срещу моята фирма?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие и ще Ви обясним какви действия следва да предприемете и по какъв начин можем да Ви окажем помощ. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.