Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Правни консултации относно стачни действия

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Правни консултации относно стачни действия

Ако Вашият бизнес е бил засегнат от стачни действия, е изключително важно да получите специализиран, професионален правен съвет, който да помогне за решаването на спора и за връщането на бизнеса Ви към нормалното му състояние.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представляват стачните действия?

Стачни действия могат да възникнат, когато служителите и техните синдикати не могат да постигнат споразумение с работодателя по пътя на преговорите. Те се считат за крайна мярка и могат да включват стачки, забрани за извънреден труд или „италианска“ стачка (забавяне на работните процеси).

Законът за синдикатите от 2016 г. направи по-трудно провеждането на стачни действия, като постави изисквания за по-висока избирателна активност и по-голям брой гласували в полза на стачните действия, отколкото се изискваше преди. Този законодателен акт беше доста спорен, но предназначението му беше да не се позволява произволно спиране на важни услуги, като например обществения транспорт.

Въпреки че сега вече е по-трудно да се организират стачни действия, такива все пак могат да възникнат. Друг ефект от закона е по-голямата склонност на синдикатите да са по-настоятелни в преговорите с работодателите и да събират повече подкрепа от своите членове. Следователно продължава да е важно работодателите да поддържат добри отношения както със синдикатите, така и със служителите.

 

Какво мога да направя, ако служителите ми предприемат стачни действия?

Вашите служители трябва да се уверят, че предприетите от тях стачни действия са законни. Тъй като членуват в синдикат, те вероятно са добре осведомени по този въпрос. Така че още преди да е взето решението за стачни действия, те вероятно вече ще знаят, че същите ще бъдат законни.

Уволняването на служители за предприемане на законни стачни действия ще съставлява автоматично несправедливо уволнение, което може да причини по-големи проблеми в дългосрочен план. Това, което обикновено се случва в резултат на стачни действия обаче, е следното:

  • Служителите не получават заплата за времетраенето на стачните действия
  • Обикновено не се счита, че служителите са нарушили договора си (в противен случай може да се стигне до уволнение)
  • Не се счита, че служителите са прекъснали стажа си. Техният стаж обаче може да бъде намален с периода на стачните действия (което може да има отражение върху пенсията им или обезщетението им в случай на уволнение в бъдеще).

Ако Вашите служители предприемат някаква форма на стачни действия, e жизненоважно да имате на Ваша страна нужната правна подкрепа и специализирани познания, които да Ви помогнат да преминете през тези процеси и да запазите добри отношения с Вашите служители и техните синдикати.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Както при всеки бизнес, който е силно зависим от своята работна сила, ние препоръчваме съветите ни относно синдикатите и стачните действия да са част от по-широка инициатива, за можем да гарантираме, че Вашите трудови процедури ще са целесъобразни в дългосрочен план. Ние можем да Ви съдействаме с широка гама от услуги в областта на Трудовото право, включително изготвяне на трудови договори, консултации при съкращения, консултации относно защитата на наетите лица при смяна на работодателя (TUPE), осигуряване на защита по дела в трудови съдилища и други.

Можем също така да Ви консултираме относно Търговски имоти, Решаване на спорове и по много други въпроси на Бизнес правото.

 

Как да получа съвет относно стачните действия и синдикатите?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим Вашите нужди. Първоначалният разговор е безплатен и ако преценим, че можем да Ви помогнем, ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие и ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.