Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Ограничителни договорки

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Ограничителни договорки

Ако Вашият бизнес зависи от добрите взаимоотношения с клиентите или персоналът Ви работи с чувствителна търговска информация, ограничителните договорки могат да Ви помогнат да се предпазите от неблагоприятни последици от напускането на Ваш ключов служител.

Нашият екип от опитни юристи предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от правни въпроси, включително на Трудовото право. Обадете им се още днес на тел. 0208 1111 911, за да обсъдите Вашите изисквания.

 

Какво точно са ограничителните договорки?

Ограничителните договорки могат да бъдат под формата на клауза в трудовия договор със служителя или да съставляват отделен документ, подписан само с конкретни служители. И в двата случая служат за предотвратяване на загубата на ключови клиенти или на информация в случай на напускане на служителя.

Обикновено намират приложение за служител по продажбите или по комуникацията с клиенти, или когато служителят има достъп до данни или чувствителна информация. В някои случаи обаче може да се приложи определена степен на ограничение за всички служители на фирмата.

 

Какво се включва в ограничителните договорки?

По-долу са дадени примери за някои от по-често срещаните клаузи на ограничителните договорки:

  • Забрана за конкурентна дейност – целта е да не се позволява на Вашия бивш служител да работи за Ваш пряк конкурент през разумен срок след прекратяването на трудовото правоотношение. Този срок трябва да бъде реалистичен, тъй като клаузите с прекомерни ограничения се считат за спънка за търговията и може да са трудно изпълними.
  • Забрана за привличане на клиенти – целта е да се защитят отношенията Ви с конкретни клиенти. Обикновено се посочват клиентите, които служителят няма право да привлича от новата си позиция. Приложното поне на тази клауза обикновено е ограничено до клиенти, с които служителят е осъществявал по-интензивни контакти, а забраната е за разумен срок.
  • Поверителна информация – целта е да се попречи на служителя да изнесе и използва ключова информация на новата си длъжност, като например данни за клиенти, бизнес планове или частна информация.
  • Забрана за привличане на служители – тази клауза цели да попречи на служителя да вземе със себе си колеги при напускането му. Тази забрана също трябва да е за разумен и реалистичен срок, за да може клаузата да бъде изпълнима на практика.

В зависимост от длъжността и нивото на знания на служителя, както и от вида на клиентите, с които е работил, ограничителните договорки с него могат да включват комбинация от горните клаузи.

 

За какъв срок мога да огранича дейностите на бившия служител?

Съвсем естествено е Вашият бивш служител да продължи да изкарва прехраната си и след напускането на фирмата Ви. Като се има предвид професионалният опит, който вече е придобил във Вашия бранш, съвсем логично ще бъде бившият служител да продължи кариерата си в друга фирма в същия бранш. Много е вероятно една забрана за извършване на дейност във Вашия бранш за повече от няколко месеца да съставлява ограничаване на търговията.

Сроковете обикновено се определят в месеци – например три или шест месеца, в зависимост от служителя и бранша. За висши длъжности, например директори – особено ако имат достъп до поверителна информация и ключова роля в предоставянето на определена услуга, е възможно да се определи 12-месечен срок.

 

Ефективни ли са на практика ограничителните договорки?

Много разпространено е убеждението, че ограничителните договорки „не струват дори колкото хартията, на която са написани“, но в действителност те редовно биват привеждани в изпълнение от съдилищата. С оглед на това, както и на потенциалните последици от нарушаването им, те определено трябва да се вземат на сериозно от всички страни.

Тези договорки не могат да наложат на Вашите бивши служители задължение никога да не работят за Ваш конкурент. Могат обаче да Ви спечелят време да попълните освободената позиция, да консолидирате отношенията си със съществуващите клиенти и да ограничите възможността за напускане на други служители и присъединяването им към същия конкурент.

 

Ако служителят е подписал ограничителни договорки, пак ли трябва ли да го накарам да излезе в отпуск за срока на предизвестието?

При този вид принудителен платен отпуск („gardening leave“) служителят се освобождава от работа за оставащия срок на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, но продължава да получава заплата в пълен размер. Например, ако служителят напуска работа с тримесечно предизвестие, ще трябва да му платите заплатата за тези три месеца, независимо дали идва на работа или не.

Когато наредите на служителя да не идва на работа, той ще загуби възможността за контакт с Вашите клиенти и достъп до поверителни данни или информация. Изцяло Ваша е преценката дали да го карате да работи през срока на предизвестието.

След като въпросният служителя излезе в такъв отпуск, Вие ще имате възможност да назначите друг служител на същата длъжност във фирмата още докато трае срокът на предизвестието. След това срокът на забраната по ограничителните договорки предоставя време на новия служител да изгради контакти с клиентите и да навлезе в служебните си задачи, преди бившият служител да може да предприеме действия по привличането на клиентите Ви.

Така че в много случаи ограничителните договорки и платеният отпуск през срока на предизвестието могат да се използват комбинирано, за да се смекчи ефектът от напускането на ключов служител върху Вашия бизнес.

 

От какви други правни услуги мога да имам нужда?

Можем да Ви консултираме по най-разнообразни въпроси на Трудовото право и да Ви предоставим услуги по Бизнес право в по-широк обхват, като например Решаване на спорове, Търговски имоти и други.

 

Как да получа съвет относно ограничителни договорки за моя бизнес?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще препоръчаме най-добрия начин на изготвяне на ограничителни договорки, които да са подходящи за Вашия бизнес. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.