Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за работодатели при смяна на работодателя на наетите лица

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Консултации за работодатели при смяна на работодателя на наетите лица

Ако планирате да придобиете или да се слеете с друга фирма, ще трябва да вземете предвид разпоредбите относно Прехвърляне на предприятия (Защита на заетостта), известни като „TUPE“, които уреждат задълженията Ви към новите служители, които ще поемете. Разпоредбите TUPE са сложна материя и затова професионалните правни съвети, съобразени с конкретните обстоятелства на сделката, ще бъдат от голяма полза за Вашия бизнес.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси, свързани с трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите с тях обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво е TUPE?

TUPE означава Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 – Наредбата относно Прехвърляне на предприятия (Защита на заетостта) от 2006 г. Накратко, тази наредба е приета за защита на правата на служителите, чийто работодател е бил придобит или се е слял с друга фирма. Наредбата гарантира, че служителите:

  • Ще продължат да работят при същите условия, както при предишния работодател
  • Ще запазят стажа си за целите на евентуални съкращения

Обичайно е едновременно със сливането или придобиването (или скоро след това) да се извърши преструктуриране, за да може новообразуваното дружество да постигне ефективност. Това може да доведе до съкращения, така че наредбата TUPE има важна роля за защитата на правата на новите служители.

 

Прилага ли се TUPE за моята фирма?

Ако придобивате или се сливате с фирма е много вероятно наредбата TUPE да е приложима и да Ви се наложи да я спазвате. Ако обаче просто купувате акции в друга фирма, без да я придобивате изцяло, тогава TUPE може да не се прилага, но все пак е добре да потърсите първоначален правен съвет, преди да финализирате каквато и да е сделка, за да се определи приложимостта на TUPE.

Наредбата TUPE може да се прилага и в случай на отдаване под наем или наемане на работна ръка за определена дейност. Например дадена фирма може да реши да предостави своите ИТ дейности на външна фирма и тогава целият ѝ ИТ персонал ще се прехвърли към външната фирма като служители на последната и ще продължи да извършва същата работа. В този случай наредбата TUPE по правило намира приложение.

 

Как да получа съвет относно TUPE за моята фирма?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ако придобивате или се сливате с друга фирма или имате друга причина да търсите съвет относно TUPE, ние ще обсъдим обстоятелствата и ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.