Меню

091-Employment-Law-for-Employers-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за работодатели относно неправомерно уволнение

060-Debt-Recovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Консултации за работодатели относно неправомерно уволнение

Ако някой от служителите Ви твърди, че сте го уволнили неправомерно, незабавното получаване на точен съвет може да Ви помогне да се защитите срещу претенциите му. Възможно е освен това да се намери лесен способ за намаляване на вероятността от подобни обвинения в бъдеще.

Уволненият служител няма какво повече да губи, а също така разполага с време за организиране на иска срещу Вас. За Вас обаче нещата не стоят толкова просто – защитата срещу иска може да бъде скъпо и времеемко начинание, дори и да нямате вина. Ние можем да Ви помогнем да решите проблема възможно най-бързо и с минимални разходи.

Нашият екип от специалисти по трудово право предлага консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително неправомерни уволнения.

 

Какво точно представлява неправомерното уволнение?

Ако някой служител не изпълнява задоволително служебните си задължения, може да се приложат някои мерки за отстраняване на недостатъците в работата му. Ако тези мерки не дадат резултат, в крайна сметка може да го уволните на основание недостатъчна производителност на труда или липса на умения. Това може да отнеме време, но при спазване на правилните процедури уволнението ще може да се извърши по надлежния начин.

В някои случаи обаче служителят може да твърди, че уволнението му е било неправомерно. В Обединеното кралство служителите трябва да имат две години непрекъснат стаж при работодателя (без една седмица), за да получат правото да претендират неправомерно уволнение.

Ако уволните служител, който има право да претендира, че е уволнен неправомерно, е важно да можете да докажете, че сте го уволнили основателно. Искове за неправомерно уволнение се предявяват основно ако работодателят не е следвал правилните процедури, като например дисциплинарни производства или процедури за повишаване на квалификацията, или не ги е документирал правилно.

В някои случаи уволнението може да бъде счетено за „автоматично неправомерно уволнение“, срещу което не може да се търси смислена защита, освен предприемането на мерки за избягване на подобни искове в бъдеще.

 

Какво представлява автоматичното неправомерно уволнение?

Ако се установи, че уволнението нарушава основни законоустановени права на служителя, то се счита за „автоматично неправомерно“, независимо какви процедурите са били следвани. Изискването за две години стаж във фирмата не важи за автоматичното неправомерно уволнение, така че всеки служител може да предяви иск, ако има основание за това.

Автоматично неправомерно уволнение може да е налице, ако служителят е уволнен въз основа на:

  • Дискриминация по смисъла на Закона за равенството от 2010 г.
  • Променени работни условия или искания
  • Права по Правилника за работното време
  • Отстояване на законоустановени права, като минимална заплата или безопасни условия на труд
  • Вземане на отпуск поради смърт или животозастрашаващо заболяване на близък
  • Подаване на сигнал или публично оповестяване на информация за нарушения (Whistleblowing)

Ако обмисляте да уволните някой служител, от решаващо значение е да вземете предвид горните фактори, за да сте сигурни, че не рискувате иск за неправомерно или автоматично неправомерно уволнение.

 

От какви други правни услуги може да се нуждая?

Нашият екип предлага широк спектър от услуги по Бизнес право и Трудово право. Ако сте били обвинени в неправомерно уволнение, това е сериозен проблем, който изисква специфичен правен съвет. Най-добрият начин за управление на този риск обаче е превенцията – чрез изготвяне на Трудови договори и Трудови процедури, които гарантират, че Вие ​​и Вашите служители сте наясно какво се очаква от тях от самото начало.

 

Как мога да получа съвет за фирмата ми относно неправомерни уволнения?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ще обсъдим изискванията Ви. След това ще Ви предложим трудовоправната помощ, от която смятаме, че ще имате нужда. Първоначалният разговор е безплатен и ще бъдете информирани за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.