Меню

Litigation-Judge-scaled-aspect-ratio-1270-420

Граждански съдебен процес

debt-rrecovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Граждански съдебен процес

Гражданското право се различава от наказателното право по това, че се отнася до спор между две частни лица, без участието на правоохранителни органи. Споровете обикновено възникват, когато едната страна не е изпълнила задълженията си по договор (например строител или търговец на дребно) или не е положила дължимата грижа (например туроператор, предоставил Ви необезопасени места за настаняване).

Областите на гражданския процес, по които можем да предоставим консултации, включват:

 • Искове за обезщетение за дефектни стоки
 • Искове при невярно представяне на почивка
 • Искове при невярно представяне на имоти
 • Адвокати за имотни спорове
 • Адвокати при спорове за финансирането на автомобил
 • Обезщетение за проблеми с ново строителство
 • Спорове със строители
 • Искове при професионална небрежност
 • Адвокати за застрахователни спорове
 • Адвокати за спорове с наематели
 • Спорове за депозит за наем
 • Решаване на спорове
 • Адвокати за събиране на дългове

Най-добрият начин на действие обикновено е първо да се опитате да разрешите гражданския спор по взаимно съгласие с другата страна. Понякога обаче споровете ескалират дотолкова, че единственият изход е предприемането на съдебни действия. Ние можем да Ви помогнем за установяване на фактите и да опитаме да решим спора във Ваша полза.

 

Как да предявя иск по граждански спор?

Тъй като предлагаме много широка гама от услуги за гражданските спорове, процедурите могат да са много различни една от друга. На първо място ще обсъдим в детайли конкретните обстоятелства и ще преценим дали разполагате с основателен иск, и съответно ще Ви посъветваме дали е целесъобразно да заведете дело.

При по-сложните случаи може да поискаме хонорар за анализирането на кореспонденцията Ви с насрещната страна. Ако случаят е такъв, ще Ви информираме предварително за размера му.

От този момент нататък кореспонденцията обикновено се поема от нас. Това често има силен ефект, тъй като още първото писмо от адвокат, с което се предупреждава за последствията от неизпълнението на задълженията, демонстрира на насрещната страна по спора, че няма да се откажете толкова лесно.

Гражданските спорове могат да стигнат до съд, което може да изисква плащане на допълнителни хонорари. Нашата цел обаче винаги е да решаваме споровете възможно най-бързо и с минимални разходи. Избягването на съдебно дело Ви спестява време и средства за решаването на спора.

 

Как мога да получа правен съвет относно граждански съдебен процес?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.