Меню

065-Insurance-Disputes-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за застрахователни спорове

ins-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за застрахователни спорове

Ако имате сключена застраховка, но се случи претенцията Ви да бъде отхвърлена или изплатеното обезщетение да е недостатъчно, това може да доведе до много сложен спор. Не е лесно да се реши такъв спор със застраховател, чиито познания за застраховките му дават значително предимство.

Ние можем да Ви помогнем да се ориентирате в ситуацията и да предложим най-добрия начин на действие за решаване на спора. Ако преценим, че има начин претенцията Ви да бъде уважена или да договорим по-голямо обезщетение, ще Ви обясним какво трябва да направите.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси. Първоначалният разговор е безплатен и обявяваме хонорарите си предварително, така че ще можете да вземете информирано решение дали да работите с нас.

 

Как могат да възникнат застрахователните спорове?

Изпитанието при всяка застрахователна полица настъпва, когато се наложи да предявите претенция, така че не е изненадващо, че повечето спорове възникват именно в този момент. Вашият застраховател може изобщо да откаже да уважи претенцията Ви или да изплати по-ниско обезщетение от очакваното. Причините за това могат да са следните:

  • Размерът на покритието или застрахователната сума не е достатъчна и съответно застрахователят намалява размера на обезщетението.
  • Действали сте небрежно или дори сте предизвикали инцидента умишлено.
  • Предоставили сте невярна информация към датата на сключването или последното подновяване на застраховката.
  • Не сте спазили предвидения ред за завеждане на претенцията, например като сте я заявили твърде късно.
  • Не сте спазили конкретно условие на полицата, например като сте ползвали автомобила си за търговска дейност, без да сте съзнавали, че за такова ползване няма покритие.

Застрахователят, брокерът или друг посредник обикновено дава писмено обяснение за причината за отказа на застрахователя да плати обезщетението. Ние ще разгледаме именно този документ, ведно със застрахователната полица, за да преценим дали според нас имате право на плащане по претенцията Ви или на увеличаване размера на обезщетението.

 

Каква помощ мога да получа при застрахователни спорове?

За съжаление не всеки застрахователен спор може да бъде решен във Ваша полза. Някои претенции обаче могат да подлежат на тълкуване. Възможно е да има сиви зони в закона и да са налице доказателства, че конкретни условия или ограничения на полицата не са Ви били разяснени добре.

Ако имате на Ваша страна определени специализирани знания, това може да помогне за изравняване на силите и да Ви даде шанс за удовлетворяване на претенцията Ви, дори и преди това да е била отхвърлена. Ние ще разгледаме обстоятелствата на Вашата претенция и ще Ви уведомим незабавно дали според нас трябва да настоявате за плащане.

 

Как да пристъпя към решаването на застрахователен спор?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Обикновено при първия разговор, който е безплатен, става ясно дали можем да помогнем за решаване на спора. Ние не изискваме авансови плащания и обявяваме хонорарите си предварително, за да можете да вземете информирано решение дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.