Меню

068-Property-Misrepresentation-Claims-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати в случай на невярно представяне на имоти

068-Property-Misrepresentation-Claims-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати в случай на невярно представяне на имоти

Купуването на къща може да бъде сложно и стресиращо начинание, дори и преместването да върви добре. Ако обаче не сте доволни от имота и смятате, че продавачът е бил недобросъвестен в хода на покупко-продажбата, може да имате възможност да предявите иск за невярно представяне на имота.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни експертни правни консултации на различни езици по най-разнообразни имуществени правни въпроси, включително спорове относно покупко-продажбата на недвижими имоти.

 

В какво се състои невярното представяне на имот?

В хода на имотната сделка е неизбежно купувачът и продавачът да си разменят голям обем информация за къщата. В този процес вероятно участват и други лица, като например агентът по недвижими имоти, който изготвя описание на къщата и го публикува на уебсайта си или го раздава на потенциални купувачи.

Ако продавачът, неговият агент или и двамата са дали невярна или неточна информация в процеса на сделката с къщата, това може да Ви е подвело като купувач. Ако тази информация е повлияла на решението Ви да закупите имота, това може да съставлява невярно представяне на имот.

 

Как възниква невярното представяне на собственост?

Информацията, обменена в хода на сделка с имот, може да включва и субективни изявления. Например уебсайтът на агента може да описва къщата като „красиво обзаведена“ или „изпълнена с характер“. Никое от тези твърдения не може да бъде доказано, затова на купувача му остава да направи оглед на имота и сам да прецени как го усеща.

Въпреки това голяма част от информацията, предоставяна от продавачите, все пак се оказва фактическа, конкретна и наистина съставлява част от правната процедура по закупуване на къщата. Купувачът и продавачът обменят информация за къщата по време на преддоговорните запитвания. Формулярът за информация за имота е ключова част от този процес. Мнозина адвокати използват стандартните формуляри на професионалната организация The Law Society. Те включват предупреждение към продавача за важността на предоставянето на точна информация.

Тези формуляри са в основата на повечето искове за невярно представяне на имот. Тъй като формулярите са писмени, предоставят много конкретна информация и съдържат ясни предупреждения, неточностите в тях са относително лесни за доказване и по-трудни за оборване от продавачите.

Невярно представяне може да възникне и от всяка друга форма на комуникация в хода на сделката, включително при разговори лице в лице. Ако не са документирани обаче, може да е значително по-трудно да се докаже, че е имало такива разговори.

Ако при покупката на имот е направено невярно представяне, ще трябва също да докажете:

  • че предоставената невярна информация е оказала съществено влияние върху решението Ви – например, ако знаехте истината, бихте ли купили все пак имота или бихте предложили по-ниска сума за него?
  • че сте претърпели някакви вреди в резултат на невярното представяне, като например парична загуба.

Ако смятате, че сте ощетени финансово или по друг начин след покупка или продажба на имот, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет при първа възможност.

 

Какъв би могъл да бъде изходът на дело за невярно представяне на имот?

В някои крайни случаи съдилищата могат да разпоредят разваляне на договора – да разпоредят на двете страни по същество да отменят сделката и да се върнат към състоянието отпреди сключването ѝ. Подобна драстична мярка обаче се налага много рядко.

Вместо това съдилищата винаги се стремят да се постигне справедливо обезщетение. Например, ако при наличие на вярна информация сте щели да предложите по-малка сума за имота, следва да получите обезщетение. Само ако обезщетението не може да компенсира вредите от невярното представяне, има възможност договорът да бъде развален.

 

Как да предявя иск поради невярно представяне на имот?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Още в първия разговор бихме могли да преценим дали според нас въпросното невярно представяне на имота е достатъчно сериозно за предприемане на правни действия.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.