Меню

tenant-dispute-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за спорове с наематели

tenant-dispute-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за спорове с наематели

Имотите, които отдавате като наемодател, са ценни дълготрайни активи. Всеки възникнал спор с наематели може да засегне доходите Ви от наем и да изложи на риск имотните Ви активи. Своевременното получаване на точен съвет може да Ви помогне да защитите инвестициите си в краткосрочен и дългосрочен план. Освен това, което е още по-важно, така ще можете да сте сигурни, че правото е на Ваша страна.

Нашият екип от специалисти предоставя експертни правни консултации на различни езици в помощ на клиентите с най-разнообразни правни въпроси, включително имотно право за наемодатели.

 

Как могат да възникнат споровете с наемател?

Разправиите с трудни наематели могат да бъдат проблематично, стресиращо и времеемко преживяване. Може да сте станали собственик на имот като средство за осигуряване на сравнително пасивен доход с нисък риск, така че въвличането Ви в спор може да бъде особено обезсърчително. Ето някои от начините, по които това може да се случи:

 • Наемателят Ви дължи наем, но отказва да плати
 • Наемателят Ви отказва достъп до имота за периодични проверки и огледи
 • Наемателят Ви е преотдал под наем част от имота без да го съгласува с Вас
 • Възможно е да сте в забава с погасяването на ипотечния кредит за имота

Това са само някои от най-често срещаните причини за спорове с наематели. Ако сте се сблъскали с някой от горните или с друг вид спор с наемател, свържете се с нас за професионален съвет и ние ще Ви обясним как евентуално ще можем да помогнем.

Понякога може да Ви се струва, че законът дава повече защита на Вашите наематели, отколкото на Вас като собственик на имота, независимо от тяхното поведение. Ние можем да Ви помогнем да се ориентирате в закона и да намерите правилния път за решаване на спора.

 

Какви са задълженията и отговорностите ми като наемодател?

Като наемодател Вие имате определени задължения към Вашите наематели. Може да имате и по-специфични задължения по договора, но все пак наемателите могат да направят следните разумни предположения за Вас и имота:

 • Вие гарантирате, че имотът е годен за безопасно обитаване
 • Вие отговаряте за ремонтите на конструкцията и фасадата на имота, отоплителната и ВиК система и санитарния фаянс (освен ако не са умишлено повредени от наемателя)
 • Осигурените от Вас газови и електрически уреди са безопасни и добре поддържани
 • Мебелите и обзавеждането трябва да са с актуални акредитации за пожарна безопасност
 • Трябва да поддържате добре общите части (или Вашия дял от тях, ако не носите пълна отговорност за тях).

Като наемодател следва след предварително уведомяване да Ви бъде осигурен достатъчен достъп за извършване на необходимите проверки за съответствие съгласно посоченото по-горе.

 

Какви права и задължения имат наемателите?

Наемателят е длъжен:

 • Да плаща наема в пълен размер и в предвидения срок, освен ако не е договорено някакво изключение с наемодателя
 • Да плаща всички предвидени сметки директно на доставчиците (освен ако не са включени в наема)
 • Да спазва всички условия на договора за наем
 • Да използва имота по отговорен начин и да полага дължимата грижа за него
 • Наемателят има право на необезпокоявано ползване на имота, така че проверките трябва да са действително необходими и да не са прекалено продължителни или чести

Ако Вашите наематели не са спазили някое от горните задължения, свържете се с нас за правен съвет за избягване или решаване на спора, така че да можете да продължите да получават доход от наема на имота.

 

Как мога да получа съвет относно спора ми с наематели?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни и ние ще обсъдим с Вас обстоятелствата на Вашия случай. Не се дължи предварителна такса – ние ще Ви дадем съвет за най-добрия начин на действие по Вашия спор и след това ще Ви информираме за разходите, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

  Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.