Меню

104-Employment-Law-for-Employees-RU-scaled-aspect-ratio-1270-420

Трудово право за служители

104-Employment-Law-for-Employees-RU-scaled-aspect-ratio-500-350

Трудово право за служители

Ако сте служител, изправен пред някакъв трудовоправен проблем, е важно да получите специализирания правен съвет, от който се нуждаете за решаването му. Трудовото право може да бъде сложна материя и затова своевременното получаване на подходящи насоки често спестява много време, разходи и усложнения в дългосрочен план.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

По какви въпроси може да имам нужда от трудовоправна консултация?

Може да се нуждаете от правен съвет относно:

  • Дискриминация на работното място
  • Договори за спогодба
  • Съкращения
  • Неправомерно или несправедливо уволнение
  • Принудително напускане

Можем да Ви дадем съвет по всеки от горните и по други правни въпроси. Ако работодателят Ви е поискал от Вас да подпишете Договор за спогодба, той вероятно ще заплати нашите хонорари за предоставените Ви консултации. Независимо какъв е проблемът, свържете се с нас, за да обсъдим обстоятелствата и да получите безплатен първоначален съвет.

 

Как мога да получа трудовоправни консултации по моя проблем?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви препоръчаме най-подходящия начин на действие за решаване на проблема. Ако сме в състояние да Ви помогнем, ще Ви информираме за хонорарите ни преди да решите дали желаете да работите с нас.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.