Меню

100-Equal-Pay-Advice-for-Equal-Pay-Advice-for-Employees-1-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за служители относно равно заплащане

100-Equal-Pay-Advice-for-Equal-Pay-Advice-for-Employees-1-scaled-aspect-ratio-500-350

Консултации за служители относно равно заплащане

Ако смятате, че не получавате справедлива заплата и социални придобивки в сравнение с тези на Ваши колеги, които извършват работа от сходно естество и качество, може да имате право да предявите иск за равно заплащане срещу Вашия работодател. Точният и професионален правен съвет можете да Ви помогне да установите фактите и да прецените дали разполагате с основателен иск.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг въпроси на трудовото право, включително относно равното заплащане. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как се изчислява равното заплащане

На теория уеднаквяването на заплатите на служители, които извършват сходна работа, е най-лесният начин да се гарантира, че равното заплащане няма да се превърне в проблем на работното място. Могат да възникнат обаче редица усложнения, когато се опитвате да осигурите равно заплащане на служителите за една и съща работа, като например:

  • Някои служители имат по-голям опит или по-добра квалификация, което означава, че могат да извършват по-сложна работа, която може да бъде по-рентабилна за фирмата.
  • Макар и да се нарича просто „равно заплащане“, трябва да се вземат предвид и всякакви други придобивки от трудовото правоотношение, като служебни автомобили, карти за спорт или покриване на разходи за частни здравни грижи.
  • Някои служители получават бонуси за постигане на заложени цели.
  • Служителите на еднакво ниво във фирмата често не знаят каква заплата и социални придобивки получават колегите им.
  • Работодателят Ви може да е бил принуден да предложи по-високи заплати, за да привлече някои от колегите Ви, ако към момента е имало недостиг на квалифицирана работна ръка в сектора.

Поради всички тези и редица други причини исковете за равно заплащане са сложни и могат да бъдат трудни за доказване. Те все пак могат обаче да имат успешен изход и затова, ако имате основание да смятате, че заплатата и придобивките Ви са по-ниски отколкото би трябвало с оглед на това, което получават Вашите колеги, Ви препоръчваме да потърсите правен съвет.

 

Каква може да е ползата за мен от предявяването на иск за равно заплащане?

Размерът на сумата, на която може да имате право, зависи от редица фактори, включително степента на несъответствието, сходството на Вашата работа с тази на по-добре платените Ви колеги и качеството на защитата, предприета от Вашия работодател.

 

Как мога да получа съвет относно предявяването на иск за равно заплащане?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще препоръчаме най-добрия начин на действие и ще преценим дали разполагате с основателен иск и как бихме могли да Ви съдействаме. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни и по каква схема могат да бъдат платени, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.