Меню

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации относно договори за спогодба за напускащи служители

cotract-blue-scaled-aspect-ratio-500-350

Консултации относно договори за спогодба за напускащи служители

Ако предстои да бъдете уволнени от Вашия работодател, той може да е поискал от Вас да подпишете договор за спогодба (понякога наричан споразумение за взаимни отстъпки). Този договор дава възможност и на двете страни да се споразумеят за последиците от уволнението.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво представлява договорът за спогодба и защо се иска от мен да го подпиша?

Договорът за спогодба е писмено споразумение между Вас като служител и фирмата-работодател при прекратяване на трудовото Ви правоотношение. Инициира се от работодателя, но всяка от страните има право да договаря условията, докато не бъде постигнато взаимно съгласие. Не сте длъжни да подписвате договора – можете да го направите едва когато сте удовлетворени от условията му.

Този договор обикновено урежда:

  • Справка за обезщетението, което ще получите при уволнение, включително възнаграждение за неизползван платен отпуск.
  • Потвърждение на датата на прекратяване на трудовото правоотношение и изискването за присъствие на работа.
  • Фирмено имущество, което трябва да върнете.
  • Споразумение, че фирмата ще Ви даде препоръка – възможно е дори да успеете да договорите конкретна формулировка, преди да подпишете договора.
  • Клауза за поверителност и репутация, която Ви забранява да разкривате на трети лица съдържанието на договора или да разпространявате негативни коментари за фирмата.

Ако иска от Вас да подпишете договор за спогодба, работодателят Ви би следвало да покрие разходите Ви за правни консултации. Получавайки независим правен съвет от адвокат по Ваш избор, Вие се подсигурявате, че знаете какво подписвате. След като договорът бъде сключен, губите правото да предприемате каквито и да било по-нататъшни действия във връзка с Вашето уволнение (като например да предявите иск поради Принудително напускане или да подадете молба за разглеждане на случая от Трудов съд), така че е особено важно да разбирате напълно смисъла на договора.

 

Каква е ползата за Вас от договора за спогодба?

Той Ви позволява да теглите чертата на напускането Ви и да започнете да търсите следващата си работа, с яснота относно финансовите условия на прекратяването на трудовото правоотношение и получаване на препоръка.

 

Как мога да получа съвет относно договора за спогодба?

Ако Вашият работодател е поискал да подпишете договор за спогодба и е предложил да покрие разходите Ви за правна консултация, ние можем да Ви представляваме и да гарантираме, че сте наясно с какво се съгласявате. Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.