Меню

TUPEE-scaled-aspect-ratio-1270-420

Консултации за служители при смяна на работодателя

tupe-2-scaled-aspect-ratio-500-350

Консултации за служители при смяна на работодателя

Ако сте преминали към нов работодател в резултат на това, че предишният Ви работодател е продал фирмата си или отдава труда Ви под наем на друга фирма, е особено важно да сте наясно с трудовите си права. Разпоредбите относно Прехвърляне на предприятия (защита на заетостта), по-известни просто като „TUPE“, защитават Вашите трудови права. С наша помощ ще можете да сте сигурни, че правата Ви ще бъдат защитени след смяната на работодателя.

Нашият екип от специалисти предоставя на клиентите ни консултации на различни езици по широк кръг въпроси на трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите с тях обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво е TUPE и кога намира приложение?

Обикновено разпоредбите TUPE се прилагат в случаите, когато сменяте работодателя си, но по същество запазвате същата работа. Например фирмата работодател може да е била купена от друга фирма като част от сливане или придобиване. Или пък работодателят може да е решил да отдаде под наем целия Ви отдел на външна фирма, при което всички служители се прехвърлят към последната и продължават да извършват същата работа.

В определени ситуации споменатите разпоредби няма да намерят приложение. Например, ако друга фирма просто купи акции на Вашия работодател, без да купува цялото му предприятие, TUPE няма да се прилага, тъй като продължавате да работите за същия работодател.

TUPE гарантира, че Вашите трудови права и натрупаният трудов стаж (които може да имат значение за пенсията и за спогодбите при съкращения) ще бъдат запазени.

Ние можем да Ви ориентираме дали имате право на защита по TUPE и да Ви помогнем да проследите дали смяната на работодателя е била извършена по надлежния ред.

 

Как да получа съвет относно TUPE при смяна на работодателя?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и от него ще стане ясно дали имате нужда от правна помощ. Ако преценим, че имате нужда от конкретен правен съвет, ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.