Меню

wage-disputes-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати при спорове за заплати

wage-disputes-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати при спорове за заплати

Ако имате спор с работодателя относно заплатата Ви, ние можем да предоставим професионалните правни съвети, от които се нуждаете за решаване на проблема. Може например да сте узнали, че Вашият работодател Ви е плащал прекалено ниска заплата или е правил конкретни удръжки, с които не сте съгласни. Възможно е дори да е платил заплатата Ви със закъснение и така да не е спазил срока за плащане, посочен в договора Ви.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси, свързани с трудовото право. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите с тях обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как може да възникне спор за заплатата?

Всяко неплащане на договорената сума в договорения срок може да доведе до спор за заплата, като например:

  • Неплащане на заплатата в пълен размер
  • Неплащане на бонуси, които сте имали право да получите
  • Удръжки от заплатата Ви, които смятате за несправедливи или неоправдани

Важно е да отбележим, че в някои случаи удръжките от заплатата Ви са оправдани, като например плащания за издръжка на деца или при стачни действия. Намаляването на размера на заплатата Ви също може да е законосъобразно, при условие че работодателят е следвал надлежно процедурите за дисциплинарни наказания или корекции съобразно квалификацията.

Ако не сте получили заплатата си в пълен размер по някаква друга причина и особено ако това се е случвало многократно, може да имате право на възнаграждение със задна дата или на обезщетение от Вашия работодател. Горещо Ви съветваме да потърсите специализиран правен съвет.

 

Какво трябва да направя, ако не съм съгласен с размера на изплатените ми суми?

Първо трябва да изразите несъгласието си пред работодателя и да се опитате да решите проблема по взаимно съгласие. Носете със себе си договора и фишовете за заплатите, за да можете да обясните несъответствията в заплащането. Би трябвало да разполагате с екземпляр от трудовия договор, а в противен случай винаги можете да поискате да Ви бъде предоставен такъв.

Ще се наложи да прибегнете до правни действия само ако опитите Ви да уредите спора непосредствено с Вашия работодател се провалят. Споровете за заплати могат да стигнат чак до трудовите съдилища, но обикновено се решават преди да се стигне до такъв етап.

 

От какъв друг правен съвет може да имам нужда?

Ако смятате, че спорът относно заплатата съставлява дискриминация, ние можем да Ви предоставим консултации и по този въпрос, както и евентуално и по предявяването на иск за обезщетение за принудително напускане, до каквото понякога се стига в резултат на дискриминацията. Ако смятате, че спорът е бил съпътстван от някаква форма на дискриминация, Ви препоръчваме незабавно да уведомите работодателя си също и за тези Ваши съображения. В случай че въпросът не може да бъде решен съвместно с работодателя, следва възможно най-скоро да потърсите правен съвет.

 

Как мога да получа съвет относно спора за заплатата?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. Ние ще преценим дали разполагате с основателен иск и ще Ви обясним как бихме могли да Ви помогнем. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.