Меню

harassment-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за случаи на тормоз на работното място

harassment-2-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за случаи на тормоз на работното място

Ако сте изложени на тормоз или малтретиране на работното място, може да Ви е особено трудно да решите какво да направите по въпроса. За щастие има закони, които предвиждат защита в такива случаи, така че не е нужно да търпите несправедливото отношение без да търсите помощ за решаване на проблема.

Нашият опитен екип предоставя на клиентите ни специализирани правни консултации на различни езици по най-разнообразни правни въпроси, включително проблеми на трудовото право като тормоз и малтретиране. Специалистите ни могат да Ви помогнат да установите фактите по Вашия случай и да Ви посъветват по какъв начин да действате.

 

Какво представляват тормозът и малтретирането?

Напълно нормално е разговорите на работното място да са не само професионални, а и лични, и е обичайно при някои диалози да се упражни известен натиск за свършване на работата.

Идва обаче момент, в който определено поведение спрямо Вас като служител вече не е приемливо при никакви обстоятелства, било то на работното място или в по-широка обществена среда.

Един пример за такъв тормоз е дискриминацията на работното място. Такава е налице, когато сте третирани несправедливо въз основа на „защитена характеристика“ като пол, раса или сексуална ориентация, наред с други.

В по-широк смисъл малтретирането и тормозът могат да се изразяват в:

  • Прекомерна критика, особено по време на срещи или пред много колеги
  • Заплахи за сигурността на заетостта Ви или за продължаването на работата
  • Вербален тормоз, включително сексуални намеци или подмятания относно расата
  • Несправедливо изключване от срещи, електронна кореспонденция или екипни дейности

Това са само няколко примера за малтретиране и тормоз. Ако сте подложени на нещо различно от гореизброените, което Ви дава усещане за несигурност на заетостта или за несправедливо отношение, би трябвало да предприемете стъпки за решаване на проблема.

 

Какво трябва да направя, ако ме тормозят или малтретират на работното място?

Ако смятате, че сте жертва на несправедливо отношение, Ви препоръчваме първо да се опитате да решите проблема в дух на разбирателство и ако не успеете – да потърсите правен съвет.

Тормозът може да бъде много изтощително преживяване, което затруднява рационалното мислене. Въпреки това е важно да се опитате да документирате фактите на случая, ако искате да решите въпроса чрез правни действия и затова е добре да съхранявате записи за датата, часа и естеството на несправедливото отношение, с което сте се сблъскали на работното място.

В даден момент е много вероятно да се наложи да представите писмени доказателства за твърдението си, така че едно подробно описание на фактическата обстановка може да помогне за решаване на случая във Ваша полза. Ще са Ви необходими много подробности, тъй като „закачките“ на работното място и упражняването на натиск да си вършите работата добре са донякъде приемливи. Поради това трябва да сте в състояние да докажете, че твърдяното поведение на работното място е надхвърлило границите на допустимото и е станало незаконно.

Работодателят Ви вероятно има писмена политика относно малтретирането и тормоза, така че ако подадете официална жалба, той ще бъде длъжен да я разгледа обстойно. Ако не го направи, това може да съставлява нарушение на договора Ви, при което може да имате право да предявите иск за обезщетение за Принудително напускане.

Дори и работодателят Ви да не е възприел определена политика относно малтретирането и тормоза, ако сте били дискриминирани въз основа на „защитена характеристика“, това ще съставлява дискриминация. Законът за равенството от 2010 г. Ви защитава срещу подобно поведение, независимо от вътрешните процедури на работодателя Ви.

 

Как да получа съвет относно тормоз и малтретиране на работното място?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие за разрешаване на проблема. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.