Меню

Rent-Deposit-scaled-aspect-ratio-1270-420

Тръстове за обезщетения за телесни наранявания

Rent-Deposit-scaled-aspect-ratio-500-350

Тръстове за обезщетения за телесни наранявания

Ако Вие, Ваш близък или член на семейството сте получили обезщетение за телесно нараняване, може да е целесъобразно да прехвърлите тези средства в тръст. Това може да помогне за внимателно управление на парите във времето и да гарантира, че правото да се получават обезщетения от общественото осигуряване няма да бъде засегнато от получаването на такова еднократно обезщетение в голям размер.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от правни въпроси. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Какво е тръст?

Тръстът е правно образувание за управление на пари и активи в дългосрочен план. Той се управлява от доверителни собственици, назначени от учредителя (лицето, чиито парични средства са вложени в тръста). Доверителните собственици управляват и разпределят средствата във времето в съответствие с разпорежданията на учредителя.

Ако Вие сте пострадалото лице и все още имате умствената способност да вземате решения, можете сами да действате като доверителен собственик и да назначите и други лица (като членове на семейството, близки или адвокати), които да Ви помагат с управлението на тръста.

Тръстовете спомагат за поетапно разпределяне на пари и активи въз основа на бъдещи събития и последици. Това ги прави много подходящи за управление на обезщетение за телесно нараняване, при което е трудно да се предвидят бъдещите нужди на пострадалото лице от парични средства и медицински грижи.

 

Каква е ползата от тръст за обезщетение за телесно нараняване?

Ако пострадалото лице не е в състояние да работи след нараняването, то може да има право на обезщетения от общественото осигуряване. Ако обаче тези обезщетения зависят от имущественото му състояние, получаването на еднократно обезщетение в голям размер може да попречи на пострадалото лице да получава нужните му парични помощи.

Като се има предвид, че плащането на обезщетението е предназначено да покрива потребностите на пострадалото лице до края на живота му и може да е необходимо за скъпоструващо лечение и социални грижи, би било в същината си несправедливо да му бъдат отказани обезщетенията от общественото осигуряване.

Внасяйки еднократното обезщетение в тръст, тo ще може да се управлява внимателно във времето с помощта на назначените доверителни собственици. Тръстът се счита за независимо правно образувание, така че средствата в него не се вземат предвид при оценката на имущественото състояние на пострадалото лице за целите на отпускане на обезщетения от общественото осигуряване.

 

От какъв друг правен съвет мога да се нуждая?

Ако пострадалото лице няма необходимата умствена способност, може да получите правото да вземате определени решения от негово име. Нашите специалисти по дела в Съда за настойничество и попечителство могат да Ви предоставят съответните консултации.

Можем също да Ви дадем съвети относно завещания, дългосрочни пълномощни и планиране на данъка върху наследството, тъй като при смърт на бенефициера всички неизползвани средства в тръста, учреден в негова полза, обикновено стават част от наследственото имущество. Най-добре би било предварително да планирате как ще бъдат разпределени активите след смъртта му.

 

Как мога да получа правен съвет относно Тръстове за лични наранявания?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да организираме среща за обстойно разглеждане на обстоятелствата на Вашия случай. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.