Меню

Litigation-Judge-scaled-aspect-ratio-1270-420

Адвокати за отстраняване на наематели

debt-rrecovery-scaled-aspect-ratio-500-350

Адвокати за отстраняване на наематели

Ако имате неразрешим спор с наемател на Ваш имот, може да се наложи да прибегнете до отстраняването му. Понякога отстраняването може да бъде единственото решение и затова е важно да стоите от правилната страна на закона и да управлявате внимателно процеса, за да избегнете допълнителни усложнения.

Нашият екип от специалисти консултира клиентите ни на различни езици по широк кръг от въпроси на имотното право, включително спорове с наематели и принудителното им отстраняване. Обадете им се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с тях чрез уебсайта ни, за да обсъдите обстоятелствата на Вашия случай.

 

Как да подходя към отстраняването на наемателите ми?

Като при всяка правна процедура, най-добре е първо да се опитате да решите спора по взаимно съгласие с наемателя. Щом се налага да го отстраните принудително, той вероятно е нанесъл щети по имота или закъснява с плащането на наема. Важно е да му напомните за задълженията му по сключения помежду Ви договор за наем. Така ще му отнемете възможността да твърди на по-късен етап, че не е бил наясно с причините за отстраняването му.

Ако не успеете да решите спора по този начин, можем да издадем покана по чл. 8 или по чл. 21 от Закона за жилищата. Това е официална покана, издавана на наематели и подлежаща на принудително изпълнение от съдилищата. Поканата по чл. 21 се издава, когато договорът за наем просто е изтекъл, без да е бил нарушен (например неплащането на наем, нанасянето на щети по имота или антисоциалното поведение би съставлявало нарушение).

Поканата по чл. 8 е по-подходяща при наличие на нарушение, тъй като можете да получите обезщетение за изгубен доход от наем. Освен това позволява предприемането на по-бързи действия, особено ако се касае за антисоциално поведение.

Ние можем да Ви посъветваме за най-добрия начин на действие въз основа на обстоятелствата на Вашия случай. Принудителното изпълнение е най-крайният вариант, ако наемателят все още отказва да освободи имота. На практика обаче се стига рядко до такова развитие, тъй като повечето спорове се решават на по-ранен етап. Много зависи какво е отношението на наемателя към времето и начина на извършване на отстраняването.

 

От какви други правни услуги мога да се нуждая?

Нашите специалисти по Имотно право могат да помогнат с най-разнообразни други въпроси, включително Договори за наем. Прегледът и актуализирането на Вашите договори може да помогне за намаляване на риска от спорове с наематели в бъдеще.

 

Как да получа съвет относно отстраняването на наематели?

Обадете ни се на тел. 0208 1111 911 или се свържете с нас чрез уебсайта ни, за да обсъдим обстоятелствата на Вашия случай. След това ще Ви препоръчаме най-добрия начин на действие и ще Ви обясним по какъв начин можем да Ви помогнем. Първоначалният разговор е безплатен и ние ще Ви информираме за хонорарите ни, преди да решите дали да ни ангажирате.

Свържете се с нашите адвокати

footer-contact-image-scaled-aspect-ratio-1280-730

Заявка за обратно обаждане

Моля, попълнете информацията по-долу и ние ще Bи се обадим възможно най-скоро

    Вашите данни ще бъдат използвани само от LITKRAFT SOLICITORS, в съответствие с нашата Политика за поверителност и изключително за целите на обработката на Bашия иск.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.